Er Dr. Stockmann historie?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886.

  «Saken er den, ser I, at den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene»

  Det er mulig Dr. Stockmann i Ibsens en Folkefiende har et poeng, men historien og erfaringen viser at vi er sterkest når vi står sammen og jobber målrettet steg for steg.

  Fjoråret viste betydningen av et sterkt og godt faglig fellesskap. Vi var gjennom tidenes lengste sykehusstreik, men vi «vant» opinionen og samlet støtte fra alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Vi hadde ikke «strekk i laget». Arbeidstidsordningene i sykehus viste at det var behov for et sterkt kollektivt vern og å stå opp for det.

  Vi har også bak oss et år med stor oppmerksomhet mot fryktkultur i deler av helsetjenesten. Ytringsfriheten er under press og det kan koste å si fra. Pasientsikkerhetskulturen er ikke god nok overalt og det er vanskelig å si i fra og å lære av feil. Ny spesialistutdanning er i støpeskjeen og vil skape grunnlag for utdanningen av morgendagens legespesialister. På tampen av året kom Kvinnsland-utvalget med sin utredning om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. I alle deler av helsetjenesten gjennomføres endringsprosesser som treffer kolleger.

  Ovennevnte er noen eksempler på viktige saker som er like aktuelle inn i et nytt år. Fellesnevneren for alle disse sakene er behovet for kollektiv klokskap. Norsk helsetjeneste trenger en sterk og samlende legeforening som hele tiden jobber kompromissløst for høy faglig kvalitet i alle deler av helsetjenesten. Vi har et ansvar for å si fra når ting kan gjøres bedre.

  Legeforeningen samler leger på tvers av alle fag og yrkestilhørighet. Vi har en unik posisjon blant alle verdens legeforeninger. Vi har en uformell «verdensrekord» med 96 prosent av yrkesaktive leger i foreningen, og vi oppfattes som relevant og representativ.

  Selv under sykehusstreiken var antall innmeldinger høyere enn i samme periode tidligere år. I 2016 var medlemsveksten blant de høyeste i Legeforeningen 130-årige historie. Blant medisinstudentene har vi aldri hatt sterkere oppslutning enn nå. Vi har et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og sekretariat, og vi er vant til å jobbe godt sammen. Det gir resultater

  Legeforeningen bidrar og leverer. Arbeidet med nye læringsmål innen alle spesialiteter er et eksempel på det. Vi tror på den norske modellen med et forpliktende trepartssamarbeid basert på gjensidig tillit og respekt. Medbestemmelse og forankring fra tillitsvalgte og ansatte er en styrke for arbeidslivet og bidrar til gode løsninger.

  I Dagens Næringsliv 29.11. 2016 skriver president Marit Hermansen og leder i Akademikerne Helse, Rune Frøyland, om betydningen av tillit, medbestemmelse og forankring. Gode beslutninger tas best av de som daglig møter pasientene og ser hvor skoen trykker. Så enkelt kan det oppsummeres.

  Norsk helsetjeneste trenger engasjerte leger som tar ansvar og sier fra. Vi er sterkest når vi står sammen i et faglig fellesskap. Det har kjennetegnet Legeforeningen siden 1886.

  Vi har alltid tatt samfunnsansvar. Velkommen til et nytt spennende arbeidsår.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media