Koronaen forsterker betydningen av godt arbeidsmiljø

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Koronaen ble nylig kåret til årets ord i 2020. Vi har lagt bak oss et spesielt år med mange utfordringer med bakgrunn i nettopp årets ord.

  Mange oppgaver måtte løses raskt av våre medlemmer både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Som samfunn var vi ikke godt nok forberedt. Likevel har vi løst oppgavene meget godt. Befolkningen ser betydningen av en sterk offentlig helsetjeneste som gir likeverdige tilbud til alle.

  Et positivt resultat av koronaen er at vi har tatt digitale løsninger mer i bruk. Vi som alle andre. I Legeforeningen har vi arrangert landsstyremøter, sentralstyremøter, andre styremøter og medlemsmøter elektronisk. Bare på Teams har vi arrangert over 3600 møter. På Zoom nærmer unike møtedeltakere seg 10 000. Vi har med andre ord nådd langt ut i foreningen, selv om vi ikke har møttes. Men å møtes fysisk skaper likevel en annen dynamikk. Over 70 prosent i Akademikerpanel-undersøkelsen fra 2020 svarer at det faglige fellesskapet har blitt svekket helt eller delvis. Nesten 80 prosent svarer at de savner det sosiale fellesskapet på jobb. Å møte kolleger er viktig for et godt arbeidsmiljø.

  Akademikernes leder, Kari Sollien, skriver i Dagens Perspektiv 4. desember at nå arbeider et flertall av høyt utdannede helt eller delvis på hjemmekontor. Flertallet av Legeforeningens medlemmer er på jobb – ikke hjemmekontor, og har opplevd lange og tøffe arbeidsdager. Den lange hjemmekontortilværelsen sliter også på mange. Nesten 90 prosent av de under 35 år savner det sosiale fellesskapet på jobb. 24 prosent svarer at de har fått flere psykiske plager av å arbeide hjemmefra. Sykefraværet har økt, viser den nasjonale statistikken. Rapporter fra AKAN viser mange flere henvendelser med bekymring om øket alkoholbruk på hjemmekontoret. Den sosiale kontrollen som ligger i arbeidsfellesskapet endres. Derfor er det så viktig å ha gode samarbeidsrelasjoner mellom ledelse og ansatte, mellom ledelse og verneombud/hovedverneombud og AMU for å fange opp problemer, enten arbeidsplassen er hjemmekontoret eller jobben. I Legeforeningens sekretariat har vi erfart betydningen av det.

  Vi får til mer når vi samarbeider godt. Den norske modellen har vist seg som en viktig ressurs under pandemien. De beste løsningene skapes når arbeidsgiver og arbeidstakere samarbeider og satser på medvirkning for de gode løsningene. Helsetjenesten preges av mange faglige krav, høye emosjonelle krav og stor evne til omstilling og gjennomføring. Koronaen har satt alt dette på strekk. Statens arbeidsmiljøinstitutt lanserte på slutten av året sin Arbeidsmiljøportal for ulike bransjer som en del av IA-arbeidet. Der det er godt arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Sykefraværet går også ned.

  Koronapandemien har forsterket betydningen av et godt arbeidsmiljø og sosialt fellesskap. En viktig erkjennelse å ta med seg inn i et nytt år. Så håper vi det nye året gir mange muligheter til å møtes fysisk.

  Godt nytt år til medlemmer og tillitsvalgte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media