Terje Olav Vigen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Terje Vigen døde 77 år gammel den 10. september med sine nærmeste rundt seg etter lengre tids sykdom.

  Han ble født 1. august 1945 og vokste opp sammen med fire søsken i Beitstad i Nord-Trøndelag. Terje avla sin medisinske embetseksamen i 1973. I mange år arbeidet Terje som lege og assisterende fylkeslege, før han startet i Legeforeningen i 1988 som spesiallege. I Legeforeningen ledet han det helsepolitiske arbeidet før han i 2003 overtok som generalsekretær – en jobb han hadde fram til 2009. Deretter jobbet han i flere år som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

  Terje var en god kollega og sjef som hadde omtanke for og tillit til sine medarbeidere. Han var kunnskapsrik og omgjengelig, og hadde et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt. I hans tid som generalsekretær ble sekretariatet omorganisert med færre avdelinger med tydeligere oppgaveportefølje. Når en lege trengte hjelp og støtte, var han som generalsekretær alltid klar til å bidra og gi gode råd. Han jobbet sent og tidlig og tok seg tid til å ringe rundt til kolleger som trengte hjelp og støtte.

  Gjennom sitt arbeid i Legeforeningen gjorde han seg bemerket, særlig gjennom European Forum of Medical Associations (EFMA) og World Medical Association (WMA). Han ønsket å skape arenaer der legeforeninger i daværende Øst- og Vest-Europa kunne møtes. Han var opptatt av å bistå tyrkiske leger som ble forfulgt på grunn av sitt arbeid for menneskerettigheter. Krigene på Balkan på 1990-tallet førte til splittelse og Terje bidro til etablering av samarbeid mellom legeforeningene på tvers av landegrensene, fordi det også var viktig for god pasientbehandling. Særlig viktig var dette arbeidet mens krigen pågikk og flyktningene strømmet over grensene.

  Terje var alltid en pådriver for god faglig utvikling som grunnlag for best mulig pasientbehandling. Han hadde bred organisasjonskunnskap og -erfaring, og delte villig med oss andre hva som var kloke og strategiske avveininger.

  Terje var glad i å trene og var en ivrig fisker. Han fortalte ofte med stor entusiasme om turene til Kjerringøy, der familien har hytte.

  Våre tanker går til Wenche, døtrene Marthe, Thea og Ellen med familier samt de fire barnebarna. De har mistet en kjær ektemann, pappa, svigerfar og bestefar.

  Vi minnes en god kollega med mye godt humør som har betydd mye for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Legeforeningen – og for helsetjenesten. Vi takker for tiden vi fikk sammen med Terje og lyser fred over hans gode minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media