En sterk profesjonsforening som tar ansvar

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved et årsskifte er det fint både å se framover og reflektere over året som har gått.

  Legeforeningen er en medlemsorganisasjon med aktive tillitsvalgte. I 2019 har vi fått rett i underkant av 1000 flere medlemmer. Aldri noen gang tidligere har vi hatt flere medlemmer samlet i Legeforeningen.

  Sentralstyret hadde studentsatsing som et av sine fire viktigste satsingsområder i perioden 2017–2019, og dette har gitt resultater. Vi har historisk mange studentmedlemmer, og medlemsrekrutteringen til Norsk medisinstudentforening (Nmf) har aldri vært bedre. Nmf har nå tett opp under 5000 medlemmer. Stor honnør til vår aktive og gode studentforening.

  Det er viktig at vi som forening tar vare på våre medlemmer. Vi må vise at vi setter pris på alle de kollegene som tar verv, er tillitsvalgte, eller som sitter i et av foreningens mange styrer, råd eller utvalg. Gode rammevilkår for yrkesutøvelse, som sikrer god og stabil faglig utvikling, er avgjørende. Det samme er gode medlemstilbud.

  Et annet eksempel er hva vi gjør når kolleger trenger hjelp og støtte. Styrken i vår profesjonsforening vises best på hvordan vi møter kolleger som trenger hjelp. I 2019 etablerte Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), sammen med Legeforeningen, et behandlingstilbud for leger med rusproblemer. Hjelpetilbudet er lagt til Trasoppklinikken i Oslo. Kapasiteten ved Villa Sana på Modum øker med 10–15 prosent i 2020, slik at kolleger som trenger hjelp og støtte i kriser, får et tilbud uten lange ventetider.

  En sterk profesjonsforening er til for medlemmene gjennom hele yrkeslivet, fra «vugge til grav». Legeforeningens formålsparagraf viser vår bredde, vektleggingen av faget og betydningen av et godt arbeidsmiljø. Vår historie viser at foreningen har klart å forvalte vårt oppdrag godt. Det er spennende å lese den historiske gjennomgangen som er gjort blant annet til jubileene i 1936 (50-årsmarkeringen) og 1986 (100-årsmarkeringen). Å se tilbake på hva Legeforeningen har bidratt med for å skape en helsetjeneste til det beste for pasientene, er nyttig og viktig.

  Legeforeningen tok ved starten av forrige århundre initiativet til Den norske komite for kræftforskning, som senere ledet fram til etableringen av Kreftregisteret. Vi har hatt en avgjørende rolle i legespesialistutdanningen i mer enn 100 år, vi gikk foran med å få en egen spesialitet i allmennmedisin, vi var med og etablerte Nasjonalforeningen for folkehelse, samt fondene for legers videre- og etterutdanning. I fjor satt vi i gang Gjør kloke valg-kampanjen. Det var også vi som tok initiativ til det som nå har blitt et viktig styringsdokument for helsetjenesten: Nasjonal helse- og sykehusplan. Dette bare som noen smakebiter på vår rolle i norsk medisin og hvilken betydning det har hatt for pasientene.

  Når leger opplever faglig autonomi og stolthet ved at faget settes i sentrum, bidrar det til en styrket helsetjeneste. Vi kan lære av historien. En god helsetjeneste for pasientene, krever at fagets premisser utvikles i nært samarbeid mellom legen og pasienten. Vi vet gjennom internasjonal forskning at høy jobbtilfredshet hos leger gir bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Som profesjonsforening er det vårt ansvar å understreke denne viktige sammenhengen.

  Legeyrket er spennende. Jeg ønsker alle et godt nytt år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media