()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høsten 2017 gjennomførte Legeforeningen en medlemsundersøkelse blant alle foreningens medlemmer. Over 11 400 ga sin tilbakemelding på hva de synes om arbeidet som gjøres i foreningen og hva som bør prioriteres sterkere fremover.

  Legeforeningen er medlemsorganisasjonen for alle norske leger og medisinstudenter med en oppslutning på 96 prosent av alle yrkesaktive leger. Det er vi stolte over og glade for. Ingen andre nasjonale legeforeninger kan vise til et slikt tall. Det både forplikter og inspirerer. Men for å holde vår sterke posisjon må vi hele tiden utvikle og fornye oss i takt med medlemmenes behov. Å få best mulig kunnskap om hva medlemmene er opptatt av, er avgjørende.

  Medlemmenes direkte tilbakemelding er viktig. 34 prosent svarte på høstens medlemsundersøkelse som ble utført i samarbeid med Respons Analyse, noe som er blant den høyeste svarprosenten de har vært med på når det gjelder slike undersøkelser. Dette viser at medlemmene har eierskap til foreningen. Resultatene ble presentert for sentralstyret rett før jul.

  Legeforeningen har tillit blant medlemmene – noe som er helt avgjørende for en sterk og målrettet medlemsorganisasjon. Vi står støtt på våre tre bein, som faglig forening, fagforening og helsepolitisk aktør. Blant medlemmene oppleves Legeforeningen å være tydelige i sitt helsepolitiske arbeid. Det er også viktig at rådgivningstjenesten vi gir medlemmene står godt og er populær. Vi skal være der for medlemmene enten det gjelder spørsmål om fag, utdanning, jus, helsepolitikk, kommunikasjon eller informasjon om våre hjelpe- og støtteordninger. Men godt kan alltid bli bedre.

  I all hovedsak er medlemmene fornøyd både med hva vi gjør og med hvordan vi utfører oppgavene. Allmennlegene er for tiden under sterkt press og har også gitt uttrykk for det gjennom undersøkelsen. Det er store utfordringer i fastlegeordningen. Våre yngre medlemmen ønsker seg mer av økonomiske medlemsfordeler. Dette som eksempler på tilbakemeldinger som gis.

  Svarene følges nå opp. Vi kommer også til å gjennomføre mindre og mer avgrensede undersøkelser på områder vi trenger å vite mer om for å prioritere best mulig det som medlemmene er opptatt av. Bli derfor ikke overrasket om du får en epost med nye spørsmål. Vi håper du da tar deg tid til å svare, og vi skal naturligvis komme tilbake til hva vi gjør med oppfølgingen.

  Medlemsundersøkelsen gir viktig informasjon for arbeidet framover. Vi går inn i et spennende år med viktige veivalg på alle våre kjerneområder. Fastlegeordningen må styrkes. Ny spesialistutdanning skal ferdigstilles. Store avtaleprosesser skal gjennomføres i sykehus og i andre tariffområder. Det blir sterkere satsing på studentarbeidet gjennom Norsk medisinstudentforening, og legeforeningen.no skal legges om og fornyes, bare for å ha nevnt noe.

  Vårt mål er at vi skal ha fornøyde medlemmer og tillitsvalgte. Det er derfor viktig at alle deltar i utviklingen av foreningen. Hva du mener er viktig.

  Med disse ord vil jeg ønske alle medlemmer og tillitsvalgte et godt nytt år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media