Erling Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erling Bakken

Erling Bakken
18.01.2007
Sekretariatet skal i løpet av 2007 utarbeide en konkret aktivitetsbasert rapporteringsmal basert på hovedtrekkene i ny regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Vedtaket i sentralstyrets...
Erling Bakken
17.05.2007
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 48,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2006, viste et overskudd på 5,7...
Erling Bakken
15.05.2008
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 48,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2006, viste et overskudd på 5,7...
Erling Bakken
11.05.2006
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 55,8 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2005, viste et overskudd på 9,2...
Erling Bakken
20.05.2004
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 62,4 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2003, viste imidlertid et underskudd...
Erling Bakken
30.05.2002
Det vises til Knut A. Evensens innlegg i Tidsskriftet nr. 12/2002 (1). Sentralstyret i Den norske lægeforening vedtok ny reisepolicy for foreningen med tilknyttede fond 25.8. 1999. Saken ble fremmet...
Erling Bakken
19.05.2005
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 44,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2004, viste et overskudd på 2,8...
Erling Bakken
01.07.2010
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 34,4 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2009, viste et overskudd på 14,2...