Eli Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eli Berg

Eli Berg
29.03.2007
Greenhalgh, T. What seems to be the trouble? Stories in illness and healthcare. 128 s, tab. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 20 ISBN 1-84619-122-X The Nuffield Trust for Research and Policy Studies in...
Eli Berg
29.03.2007
Persen, S. Av skogens sus spirer nytt 63 s. Indre Billefjord: Idut, 2006. Pris NOK 150 ISBN 82-7601-124-1 Synnøve Persens første diktsamling kom ut i 1981. Siden er det kommet flere, og den tiende er...
Eli Berg
04.01.2007
J-I., Nergård Den levende erfaring En studie i samisk kunnskapstradisjon. 269 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2006. Pris NOK 348 ISBN 82-02-25665-8 Mer enn 15 års feltarbeid i samiske...
Eli Berg, Grethe Kolloen
17.05.2007
Ved å innføre individuelle hjemler for eldre overleger ved sykehus vil de som ønsker det, få en romsligere hverdag og kunne stå i tjenesten frem til oppnådd pensjonsalder. Yngre leger kan gå inn i de...
Eli Berg
31.05.2007
Lege, leg deg selv (Luk 4,23) Foto Lise Åserud/SCANPIX Professor emeritus Jan Erikssen er en tur innom Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus. Her har han hatt en av sine...
Eli Berg
09.03.2006
Stabursvik, Eva Hvit front En pasientskadehistorie. 142 s. Oslo: Emilia forlag, 2005. Pris NOK 148 ISBN 82-7419-095-5 Dette er en liten og lettlest bok – om personer som ikke har gjort jobben sin...
Eli Berg
02.12.2004
Neve, Ing-Marie Läkekonstens arbetsredskap – livshistorieorienterad metodik 166 s, tab. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 244 ISBN 91- 44-02780-X Forfatteren har vært allmennpraktiserende lege...
Eli Berg
16.12.2004
Avhandlingen er en kvalitativ studie. Den beskriver en vandring, både konkret og i overført betydning. Den er i fortellende stil og med en jegstemme. Bakgrunnen var en frustrasjon over fagets...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...
Eli Berg
04.03.2011
Graubæk, Anne-Mette Å være pasient En innføring i pasientologi. 230 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2010. Pris NOK 370 ISBN 978-82-7950-147-3 Ni danske sykepleieforskere har skrevet hver sine kapitler...
Eli Berg
29.05.2012
Nordby, Halvor Etiske dilemmaer i helse- og omsorgsarbeid 202 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-41949-0 Boken presenteres som en lærebok beregnet spesielt på grunn...
Eli Berg
18.09.2012
Aas, Kjell Sykevesen på sotteseng Personlige glimt av norsk helsevesen. 141 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2012. Pris NOK 278 ISBN 978-82-300-0919-2 En nestor i norsk medisin gir her ut en lettlest...
Eli Berg
15.03.2016
Den grunnlovfestede ytringsfriheten er truet i offentlig sektor, så også i helsetjenesten. Hva kan vi gjøre med det? Har foretaksreformen utspilt sin rolle? Liv-Ellen Vangsnes har en viktig...