Et helsevesen i ulage

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aas, Kjell

  Sykevesen på sotteseng

  Personlige glimt av norsk helsevesen. 141 s, ill. Oslo: Kolofon Forlag, 2012. Pris NOK 278

  ISBN 978-82-300-0919-2

  En nestor i norsk medisin gir her ut en lettlest bok til både glede, refleksjon og bekymring. Han beskriver levende sin egen vei inn i faget, en sti som verken hadde asfalt eller midtdelere. Læringskurven for den unge kandidaten må ha vært bratt, og erfaringene verdifulle for en kollega som bl.a. har banet vei for barn med store helseplager. Kjell Aas er, som kjent for mange, faren til Voksentoppen astma- og allergiinstitutt på Voksenkollen i Oslo.

  Han stopper ikke ved egne erfaringer gjennom et langt liv som lege. Det er mer vår erfarne kollega har på hjertet. Han er innom flere viktige sider ved utviklingen av det norske helsevesenet de senere årene, helt frem til samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1. 2012. Det er spesielt interessant å lese når en lege med så lang fartstid analyserer utviklingstrekkene i det som han selv nå karaktriserer som et sykevesen.

  Boken er bygd opp med korte tematiske gjennomganger, hver supplert med forslag til tiltak og deretter en dialog med en god venn. Illustrasjonene passer godt inn i teksten. Kanskje spesielt talende er tegningen som viser hvor mye et barns omgivelser har å si for mulighetene til å takle helseplager som astma og allergi (s. 59). Referanser mangler heller ikke, verken med henblikk på historikk eller dagens temaer om helsevesenets utvikling og praksis.

  Skulle jeg sette fingeren på noe, måtte det være at noen skrivefeil har sneket seg inn her og der. Men det ødelegger ikke for min vurdering at dette er en bok for enhver medisinstudent og for kolleger i ulike spesialiteter. Den kan også leses med utbytte av personer som ikke arbeider innen det medisinske fagfeltet, men som er engasjert i hvor helsevesenet nå tar veien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media