Pasientperspektiv på sykdom og lidelse

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Graubæk, Anne-Mette

  Å være pasient

  En innføring i pasientologi. 230 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2010. Pris NOK 370

  ISBN 978-82-7950-147-3

  Ni danske sykepleieforskere har skrevet hver sine kapitler rundt tematikken pasientologi. Dette begrepet ble introdusert av den amerikanske sykepleieren Pamela Brink i 1978. Hun var «indignert over pleiepersonalets negative holdninger overfor pasienter – nedlatende, moraliserende», og at de hadde en forståelse av mange pasienters lidelser som selvforskyldte. Pasientologi handler om pasientens perspektiv, pasientrollen, pasientens kulturelle kontekst og offerrollen. Viten om pasientologi skulle hindre at «personalet påførte pasientene pleielidelse», altså at de unngikk å krenke pasientene.

  Forfatterne begrenser seg til voksne pasienter og til somatisk sykdom. Boken åpner med fire pasienters egne fortellinger. Personene beskriver hvordan de opplever egen situasjon med henholdsvis alvorlig ryggmargsskade, kronisk nyresykdom, alvorlig kreftsykdom og livet etter hjerneblødning. Deretter følger de ulike forfatternes teoretiske bidrag: empirisk funderte teorier om det å være syk, analyse av fortellinger, det å komme videre i livet, den fysiske avhengigheten når kroppen svikter, «vanskelige» pasienter, pårørendes rolle, pasientutdanning, og til slutt en historisk gjennomgang av pasient- og hjelperkulturen de siste 100 årene.

  Hvert nytt kapittel innledes med et foto i svart-hvitt av et menneske i en situasjon som skal tematiseres. Dette er både vakkert og talende for teksten som følger, en tekst som så vel er lettlest som logisk oppbygd. Etter hvert bidrag følger en litteraturliste.

  Er dette en bok for leger? Forfatterne har et ønske om å belyse hva det vil si for et menneske å bli akutt, langvarig eller alvorlig syk, hva dette kan resultere i, i form av en «personlig prosess med kontrolltap, gjennomgripende forandringer i livet og begrensninger relatert til kroppen, selvet, til tids- og romoppfatning og til relasjoner til andre mennesker» – alle svært sentrale emner for medisinstudenter og leger – også for erfarne kolleger i og utenfor sykehus. Kanskje er ikke dette en tematikk som har den største plassen i medisinstudiet eller i videre- og etterutdanningen for leger? Men pasientens perspektiv er aktuelt i ethvert møte med mennesker som søker lege. Når vi nå etter hvert får stadig mer kunnskap og forståelse av betydningen av menneskets biografi for vår biologi, kan denne boken være en spore til ytterligere drøftinger og forskning innenfor dette vesentlige området.

  Om vi skal ha et eget begrep – pasientologi – for dette, er jeg mer usikker på. Pasientperspektivet må ikke isoleres fra resten av fagfeltet medisin. Men uansett fortjener forfatterne honnør for å ha bidratt med en innsiktsfull påminnelse om hva helsevesenets oppgave er: å bistå mennesker til å bevare eller gjenvinne helsen, eller å få en verdig avslutning på livet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media