Bjerkeset T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjerkeset T

Bjerkeset T, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag 1013 pasienter, 681 kvinner og 332 menn, med steinrelatert galleveislidelse ble behandlet i perioden 1980-89. Median alder var 66 år (18-100 år). 499 pasienter (49%) ble innlagt for...
Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag I perioden 1980-89 ble det ved vårt sykehus behandlet 224 pasienter med choledochusstein. Det var 129 kvinner og 95 menn, median alder 72 år (18-96 år). Dette tilsvarer 22% av vårt...
Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M
30.08.1997
Sammendrag I tiårsperioden 1980-89 ble det ved vår avdeling behandlet 342 pasienter med akutt steinrelatert kolecystitt, 202 kvinner og 140 menn med median alder 71 år (19-100 år). 13% hadde...
Drogset JO, Haaverstad R, Levang OW, Dalaker M, Bjerkeset T
10.06.1997
Sammendrag I perioden 1977-95 ble 20 pasienter, 12 menn og åtte kvinner, operert for karsinoid bronkialtumor ved Regionsykehuset i Trondheim og ved Innherred sykehus. Oppfølgingstiden var median 7,5...
Aabakken L, Carlsen E, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M, Bakka A
30.05.1996
Sammendrag fra Glaxostøttet Faggruppe for Gastroenterologi, symposium, februar 1995 Sammendrag Håndteringen av gastrointestinale blødninger ble diskutert på et nasjonalt møte i regi av Glaxostøttet...
Aabakken L, Carlsen E, Bakka A, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M
30.05.1996
Sammendrag Rask og adekvat endoskopisk behandling er en viktig del av håndteringen ved gastrointestinale blødninger. For å kartlegge administrativ praksis ved norske sykehus ble det sendt ut...
Bjerkeset T, Dahl O, Gerner T, Tveit KM
30.01.1996
Anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Sammendrag Fikserte rectumcancere er i de aller fleste tilfeller (70%) primært ikke-resektable, og lokalt residiv oppstår i 50-70% hos dem som blir...