Kirurgisk behandling av karsinoid bronkialtumor

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1977-95 ble 20 pasienter, 12 menn og åtte kvinner, operert for karsinoid bronkialtumor ved Regionsykehuset iTrondheim og ved Innherred sykehus. Oppfølgingstiden var median 7,5 år (variasjon 0,5-18 år). Pasientene ble operertmed lobektomi, kilereseksjon eller bronkoplastisk prosedyre. Ved oppfølgingstidspunktet var 19 av pasientene i live, ogdet ble ikke observert tumorresidiv hos noen. En pasient døde åtte år etter operasjonen på grunn av apoplexia cerebri.Ved symptomer fra luftveiene er karsinoid bronkialtumor en sjelden, men aktuell differensialdiagnose. Begrensedelungereseksjoner eller bronkoplastiske operasjoner var tilstrekkelig behandling der hvor tumor var lokalisert.Kirurgisk behandling av karsinoid bronkialtumor er effektivt, da man kan forvente varig helbredelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media