Kirurgisk behandling av karsinoid bronkialtumor

Drogset JO, Haaverstad R, Levang OW, Dalaker M, Bjerkeset T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1977-95 ble 20 pasienter, 12 menn og åtte kvinner, operert for karsinoid bronkialtumor ved Regionsykehuset i Trondheim og ved Innherred sykehus. Oppfølgingstiden var median 7,5 år (variasjon 0,5-18 år). Pasientene ble operert med lobektomi, kilereseksjon eller bronkoplastisk prosedyre. Ved oppfølgingstidspunktet var 19 av pasientene i live, og det ble ikke observert tumorresidiv hos noen. En pasient døde åtte år etter operasjonen på grunn av apoplexia cerebri. Ved symptomer fra luftveiene er karsinoid bronkialtumor en sjelden, men aktuell differensialdiagnose. Begrensede lungereseksjoner eller bronkoplastiske operasjoner var tilstrekkelig behandling der hvor tumor var lokalisert. Kirurgisk behandling av karsinoid bronkialtumor er effektivt, da man kan forvente varig helbredelse.

Anbefalte artikler