Tidlig planlagt kolecystektomi ved akutt steinrelatert kolecystitt

Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I tiårsperioden 1980-89 ble det ved vår avdeling behandlet 342 pasienter med akutt steinrelatert kolecystitt, 202 kvinner og 140 menn med median alder 71 år (19-100 år). 13% hadde tidligere vært innlagt for samme lidelse, 20% for gallesteinsanfall. 60 pasienter (17%) hadde samtidig stein i de dype galleganger. Behandlingsstrategien under hele perioden var tidlig planlagt operasjon hos operable pasienter i stabil tilstand, med sykehistorie ikke lengre enn 7-8 døgn. Sju pasienter (2%) døde, tre etter akutt operasjon på vital indikasjon, tre etter forsinket operasjon etter mislykket forsøk på konservativ behandling og en etter konservativ behandling (100 år). Det var ingen dødsfall blant 192 pasienter som fikk utført tidlig planlagt operasjon, og ingen pasienter under 75 år døde. Liggetiden for pasienter operert tidlig planlagt var 5,2 døgn kortere enn for dem som hadde intervallbehandling. Tidlig planlagt kolecystektomi ved akutt kolecystitt er en trygg og ressursvennlig behandling.

Anbefalte artikler