Tradisjonell kirurgisk behandling av choledochusstein

Bjerkeset T, Edna T-H, Drogset JO, Svinsås M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1980-89 ble det ved vårt sykehus behandlet 224 pasienter med choledochusstein. Det var 129 kvinner og 95 menn, median alder 72 år (18-96 år). Dette tilsvarer 22% av vårt gallemateriale (1013 pasienter) i samme tidsrom. 67 pasienter hadde i tillegg akutt kolecystitt, 37 akutt kolangitt og 35 akutt pankreatitt. 26 av pasientene var tidligere kolecystektomert. 173 pasienter ble operert åpent, 37 fikk utført papillotomi og 14 ble behandlet konservativt.

Etter elektiv, og planlagt tidlig operasjon i akutt fase, døde 1/147 (0,6%). Akutt operasjon på vital indikasjon og forsinket operasjon i akutt fase var forbundet med en mortalitet på 12%. Ingen pasienter under 70 år døde. Det har ikke vært dødsfall de to siste årene av perioden etter økt bruk av papillotomi hos gamle, dårlige pasienter.

Undersøkelsen viser at hos stabile, ikke-septiske pasienter som opereres åpent for sin gallesteinssykdom kan stein i de dype galleganger fjernes kirurgisk i forbindelse med kolecystektomien uten økt letalitet. Hos gamle og septiske pasienter bør papillotomi utføres i tidlig stadium.

Anbefalte artikler