Administrativ håndtering av gastrointestinale blødninger i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Rask og adekvat endoskopisk behandling er en viktig del av håndteringen ved gastrointestinale blødninger. For åkartlegge administrativ praksis ved norske sykehus ble det sendt ut spørreskjema til medisinsk og kirurgisk avdelingved 59 sykehus i Norge. 89 besvarelser (75%) ble returnert fra 57 sykehus (97%) uten purring. Sykehusene tok imot igjennomsnitt 11 blødningspasienter per måned. Pasienter med rød hematemese, eller svart hematemese og melena ble oftestinnlagt i medisinsk avdeling, ev. i overvåkingsavdeling, mens de med rektalblødning oftest ble henvist til kirurgiskavdeling. 47% av sykehusene undersøker pasienter med rød hematemese rutinemessig som øyeblikkelig hjelp-prosedyre, menogså hos disse pasientene utsettes endoskopi til første arbeidsdag ved enkelte sykehus dersom pasienten er stabil.Indremedisiner utfører oftest de terapeutiske endoskopiene, og de aller fleste foretas ved gastroenterologisklaboratorium.

  Enkelte sykehus utfører øyeblikkelig hjelp-prosedyrene i operasjonsstue. Mindre sykehus benytter seg i relativt høygrad av muligheten til å videresende pasienter. De fleste som besvarte spørreskjemaet var fornøyd med dagens praksisinnenfor gjeldende rammer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media