Diagnostikk og behandling av gastrointestinale blødningstilstander

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag fra Glaxostøttet Faggruppe for Gastroenterologi, symposium, februar 1995

  Sammendrag

  Håndteringen av gastrointestinale blødninger ble diskutert på et nasjonalt møte i regi av Glaxostøttet Faggruppe forGastroenterologi i Oslo i februar 1995. Behandlingen blir utført av både kirurger og indremedisinere. Når det, som vedde fleste norske sykehus, er indremedisinere som primært tar seg av øvre gastrointestinale blødninger, må behandlingenskje i nært samarbeid med kirurg.

  Behovet for intensivovervåking er kanskje undervurdert, særlig med tanke på monitorering ved tilleggslidelser.F.eks. er hjerte-/lungesykdom hyppigere som dødsårsak enn selve blødningen.

  Endoskopisk behandling er førstevalg i alle tilgjengelige tarmavsnitt. Dersom pasienten reblør eller ersirkulatorisk ustabil, må kirurgi vurderes. Injeksjonsbehandling foretrekkes de fleste steder både ved variceblødningog ulcusblødning, men termisk behandling av ulcera og strikkligatur av varicer er trolig likeverdigebehandlingsformer.

  Større nedre gastrointestinale blødninger kan gjøre adekvat endoskopi umulig, og reseksjon kan være nødvendig, ev.etter lokalisering med angiografi eller peroperativ ileokoloskopi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media