Diagnostikk og behandling av gastrointestinale blødningstilstander

Aabakken L, Carlsen E, Nordgård K, Bjerkeset T, Osnes M, Bakka A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag fra Glaxostøttet Faggruppe for Gastroenterologi, symposium, februar 1995

Sammendrag


Håndteringen av gastrointestinale blødninger ble diskutert på et nasjonalt møte i regi av Glaxostøttet Faggruppe for Gastroenterologi i Oslo i februar 1995. Behandlingen blir utført av både kirurger og indremedisinere. Når det, som ved de fleste norske sykehus, er indremedisinere som primært tar seg av øvre gastrointestinale blødninger, må behandlingen skje i nært samarbeid med kirurg.

Behovet for intensivovervåking er kanskje undervurdert, særlig med tanke på monitorering ved tilleggslidelser. F.eks. er hjerte-/lungesykdom hyppigere som dødsårsak enn selve blødningen.

Endoskopisk behandling er førstevalg i alle tilgjengelige tarmavsnitt. Dersom pasienten reblør eller er sirkulatorisk ustabil, må kirurgi vurderes. Injeksjonsbehandling foretrekkes de fleste steder både ved variceblødning og ulcusblødning, men termisk behandling av ulcera og strikkligatur av varicer er trolig likeverdige behandlingsformer.

Større nedre gastrointestinale blødninger kan gjøre adekvat endoskopi umulig, og reseksjon kan være nødvendig, ev. etter lokalisering med angiografi eller peroperativ ileokoloskopi.

Anbefalte artikler