Berstad A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berstad A

Coll P, Guttormsen AB, Berstad A
10.10.1999
Sammendrag Forhøyet plasma-homocystein (tHcy)-nivå er en markør for funksjonell mangel på folat og/eller kobalamin. Malabsorpsjon av disse vitaminene forekommer ved en rekke sykdommer i...
Berstad A, Hatlebakk JG, Giercksky K-E
30.10.1998
Sammendrag Barretts oesophagus er en ervervet prekankrøs tilstand. Massiv gastroøsofageal refluks med øsofagitt er den viktigste disponerende faktor. Den betydelige økte insidens av disse tilstandene...
Berstad AE, Berstad K, Berstad A
10.08.1998
Sammendrag Magesaft fra Helicobacter pylori-infiserte inneholder betydelig høyere konsentrasjoner av fosfolipase A 2 (PLA 2 ) enn magesaft fra ikke-infiserte personer. Vi presenterer her en ny teori...
Lund-Tønnesen S, Berstad A, Schreiner A, Midtvedt T
10.03.1998
Sammendrag Forekomsten av Clostridium difficile-assosiert diaré har økt de siste årene, både i og utenfor sykehus. Den tradisjonelle behandlingen med vankomycin eller metronidazol er vanligvis...
Berstad A
10.12.1996
Sammendrag Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der man med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske...
Trovik J, Haram K, Berstad A, Flaatten H
30.08.1996
Et alternativ til parenteral ernæring Sammendrag Hyperemesis gravidarum med minst 5% tap av pregravid vekt, forekommer i 0,1-0,2% av alle svangerskap. Tilstanden kan medføre alvorlige komplikasjoner...
Ødegaard S, Nesje LB, Gilja OH, Hausken T, Berstad A, Eriksen R, Skarstein A, Cheung AHS, Wheeler M, Kimmey MB, Silverstein FE, Martin RW
10.05.1996
Sammendrag Høyfrekvent ultrasonografi gir et detaljert ultralydbilde av gastrointestinalkanalens vegg. Metoden brukes i dag ved endoskopisk, peroperativ og laparoskopisk ultrasonografi...