Gastrointestinal sykdom ved forhøyet plasma-homocysteinnivå

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forhøyet plasma-homocystein (tHcy)-nivå er en markør for funksjonell mangel på folat og/eller kobalamin. Malabsorpsjonav disse vitaminene forekommer ved en rekke sykdommer i gastrointestinaltractus. En hyppig forekommende punktmutasjon(C677T) i genet for enzymet metyltetrahydrofolat-reduktase (MTHFR) disponerer for fohøyede verdier av tHcy.

  Vi har undersøkt 24 personer med tHcy > 40 µmol/l med tanke på gastrointestinal sykdom som kan bidratil mangel på kobalamin og folat. Av disse var 19 homozygote for C677T, fire heterozygote og en normal. Vi fant topersoner med mulig cøliaki, en med Crohns sykdom og en med ulcerøs kolitt. Disse fire var homozygote for C677T. Viderefant vi åtte som var anacide; fire homozygote, tre heterozygote og en normal. Alle hadde gastritt histologisk, sekshadde gastrinnivå i serum høyere enn 50 pmol/l, fire fikk allerede kobalaminsubstitusjon. Helicobacter pylori blepåvist hos ni personer.

  Gastrointestinal sykdom forekommer hyppig hos pasienter med tHcy > 40 µmol/l, men med unntak avtilstander som gir alvorlig kobalaminmangel, synes gastrointestinal sykdom ikke alene å medføre så høye verdier fortHcy. C677T-mutasjonen er trolig den viktigste årsaken, men gastrointestinal sykdom kan være en viktigtilleggsfaktor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media