Høyfrekvent ultrasonografi av gastrointestinalkanalens vegg

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Høyfrekvent ultrasonografi gir et detaljert ultralydbilde av gastrointestinalkanalens vegg. Metoden brukes i dag vedendoskopisk, peroperativ og laparoskopisk ultrasonografi. Ultralydbildet av den normale vegg i gastrointestinalkanalenviser vanligvis fem lag som samsvarer godt med de histologiske vegglag. Det må imidlertid korrigeres for bredden avovergangsekko (interfaceekko) mellom vegglag med forskjellig akustisk impedans. Små intramurale strukturer kan avbildesultrasonografisk. Detaljfremstillingen i ultralydbildet er bl.a. avhengig av vevets ekkogene egenskaper ogultralydsystemets frekvens. I denne artikkelen sammenliknes ultralydbilder av normal og patologisk vegg igastrointestinalkanalen med histologiske funn. Slike undersøkelser øker forståelsen og tolkingen av høyfrekventeultralydbilder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media