Høyfrekvent ultrasonografi av gastrointestinalkanalens vegg

Ødegaard S, Nesje LB, Gilja OH, Hausken T, Berstad A, Eriksen R, Skarstein A, Cheung AHS, Wheeler M, Kimmey MB, Silverstein FE, Martin RW Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Høyfrekvent ultrasonografi gir et detaljert ultralydbilde av gastrointestinalkanalens vegg. Metoden brukes i dag ved endoskopisk, peroperativ og laparoskopisk ultrasonografi. Ultralydbildet av den normale vegg i gastrointestinalkanalen viser vanligvis fem lag som samsvarer godt med de histologiske vegglag. Det må imidlertid korrigeres for bredden av overgangsekko (interfaceekko) mellom vegglag med forskjellig akustisk impedans. Små intramurale strukturer kan avbildes ultrasonografisk. Detaljfremstillingen i ultralydbildet er bl.a. avhengig av vevets ekkogene egenskaper og ultralydsystemets frekvens. I denne artikkelen sammenliknes ultralydbilder av normal og patologisk vegg i gastrointestinalkanalen med histologiske funn. Slike undersøkelser øker forståelsen og tolkingen av høyfrekvente ultralydbilder.

Anbefalte artikler