Barretts oesophagus - et økende problem

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Barretts oesophagus er en ervervet prekankrøs tilstand. Massiv gastroøsofageal refluks med øsofagitt er den viktigstedisponerende faktor. Den betydelige økte insidens av disse tilstandene de siste 20 årene kan være relatert tilendringer i livsstil og fall i forekomsten av Helicobacter pylori-infeksjon og er kommet til tross for økt bruk avsyrehemmende medisiner, men årsakssammenhengen er foreløpig uklar. Det er et betydelig problem hvordan vi som klinikereskal forholde oss til Barretts oesophagus. Tilstanden er ikke alltid assosiert med reflukssymptomer (brystbrann,oppstøt og luftveissymptomer) og mindre uttalte forandringer kan lett oversees endoskopisk. Hvis vi rutinemessig tarbiopsier fra cardiaområdet, vil intestinal metaplasi ofte komme som et uventet svar, og vi har et nytt problem. Skalpasienten kontrolleres? Og i tilfelle hvor ofte? Hvordan skal vi ta biopsiene? Hvilken fargemetode bør brukes? Kan/børvi benytte børstecytologi i stedet? Når skal pasienten opereres med øsofagektomi? Er mindre mutilerende inngreptilstrekkelig? Og i så fall, skal den kirurgiske behandlingen sentraliseres? I denne oversiktsartikkelen diskuterer vidisse problemene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media