Når tarmen føles...

Berstad A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der man med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene har som gruppe mer angst, depresjon, neurotissisme og somatisering, og de opplever flere negative livshendelser enn kontrollpersoner. Visceral hypersensitivitet, lav vagus- og økt sympatikustonus finnes også oftere enn normalt. Hos pasienter med funksjonell dyspepsi er det signifikant negativ korrelasjon mellom neurotissisme og vagustonus. Lav vagustonus synes også relatert til svekket adaptiv relaksasjon i magesekken, og økt tensjon i veggen i magesekken kan være en viktig årsak til smerter i epigastriet ved funksjonell dyspepsi. Ved hjelp av ultralydteknikk kan man i dag bedre enn tidligere studere hvordan magesekken tilpasser seg et måltid, og en ny studie har vist at glyserylnitrat hjelper både på smertene og magesekkens adaptive relaksasjon. Disse resultatene gir helt nye perspektiver på patofysiologien og behandlingen ved tilstanden.

Anbefalte artikler