Når tarmen føles...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander derman med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserendeplagene. Pasientene har som gruppe mer angst, depresjon, neurotissisme og somatisering, og de opplever flere negativelivshendelser enn kontrollpersoner. Visceral hypersensitivitet, lav vagus- og økt sympatikustonus finnes også oftereenn normalt. Hos pasienter med funksjonell dyspepsi er det signifikant negativ korrelasjon mellom neurotissisme ogvagustonus. Lav vagustonus synes også relatert til svekket adaptiv relaksasjon i magesekken, og økt tensjon i veggen imagesekken kan være en viktig årsak til smerter i epigastriet ved funksjonell dyspepsi. Ved hjelp av ultralydteknikkkan man i dag bedre enn tidligere studere hvordan magesekken tilpasser seg et måltid, og en ny studie har vist atglyserylnitrat hjelper både på smertene og magesekkens adaptive relaksasjon. Disse resultatene gir helt nyeperspektiver på patofysiologien og behandlingen ved tilstanden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media