Clostridium difficile-assosiert diaré behandlet med homolog feces

Lund-Tønnesen S, Berstad A, Schreiner A, Midtvedt T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomsten av Clostridium difficile-assosiert diaré har økt de siste årene, både i og utenfor sykehus. Den tradisjonelle behandlingen med vankomycin eller metronidazol er vanligvis effektiv, men gir ikke sjelden residiv. Rektal infusjon av feces fra frisk donor har gitt gode resultater i enkelte rapporter, men er fortsatt en utradisjonell og til dels kontroversiell behandling.

Vi installerte et ferdig tillaget fecespreparat fra en frisk donor til 18 pasienter med C difficile-assosiert diaré; hos 17 via koloskop og hos en via gastrostomi. Hos alle pasientene ble det påvist C difficile-toksin i avføringen.

Tre pasienter med betydelige endoskopiske kolittforandringer responderte ikke på behandlingen. De øvrige pasientene fikk normalisering av avføringen i løpet av gjennomsnittlig 2-4 dager, og ingen fikk residiv.

Behandling med homolog feces synes å være et alternativ ved moderate tilfeller av C difficile-assosiert diaré. I vårt begrensede materiale fant vi dårlig overensstemmelse mellom kliniske funn, endoskopisk bilde og histologiske forandringer i colonbiopsier.

De etiske aspekter ved behandlingen med feces kan diskuteres.

Anbefalte artikler