Nasoenteral sondeernæring ved hyperemesis gravidarum

Trovik J, Haram K, Berstad A, Flaatten H Om forfatterne
Artikkel

Et alternativ til parenteral ernæring

Sammendrag


Hyperemesis gravidarum med minst 5% tap av pregravid vekt, forekommer i 0,1-0,2% av alle svangerskap. Tilstanden kan medføre alvorlige komplikasjoner hos kvinnen og lede til vekstretardasjon hos fosteret. Behandlingen består av sykehusinnleggelse, korrigering av væske- og elektrolyttforstyrrelser samt kvalmestillende medikamenter. Ved fortsatt uttalte brekninger og vekttap må kvinnen tilføres ernæring, vanligvis parenteralt.

Nasoenteral sondeernæring er en veldokumentert behandlingsform hos flere pasientkategorier. Gastroskopisk plassert nasoenteral sonde er ikke tidligere beskrevet ved hyperemesis gravidarum.

Sju kvinner med uttalt hyperemesis gravidarum har fått nedlagt jejunalsonde med gastroskopisk teknikk og fått tilført sondeernæring i opptil 41 døgn. Alle kvinnene oppnådde tilfredsstillende vektøkning. Sonden ble tolerert bra, og det ble ikke observert alvorlige komplikasjoner. Nasojejunal sondeernæring bør overveies som alternativ til parenteral ernæring ved hyperemesis gravidarum.

Anbefalte artikler