Fremtidig behov for spesialister i blodsykdommer

Bruserud Ø, Berentsen S, Dahl IM, Grøttum K, Sletnes K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Med det antall utdanningsstillinger for spesialister i blodsykdommer man har hatt i årene 1990-96 (seks grunnutdanningsstillinger), vil man kunne utdanne om lag 25 nye spesialister i løpet av en tiårsperiode. En spørreundersøkelse blant avdelingsoverlegene ved landets medisinske avdelinger gir grunnlag for å beregne behovet i den kommende tiårsperiode til 50-60 nye spesialister i blodsykdommer. Dette behovet er beregnet å dekke nåværende ubesatte stillinger, naturlig avgang og allerede planlagt økt aktivitet ved landets medisinske avdelinger. Dette skulle tilsvare en dobling av utdanningskapasiteten. Vi foreslår at man på landsbasis bør ha 20 utdanningsstillinger i blodsykdommer. Utdanningstiden for spesialister i blodsykdommer er sju år. Selv med et så vidt høyt antall utdanningsstillinger vil man først mot slutten av kommende tiårsperiode nærme seg en dekning av det estimerte spesialistbehovet.

Anbefalte artikler