Fremtidig behov for spesialister i blodsykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Med det antall utdanningsstillinger for spesialister i blodsykdommer man har hatt i årene 1990-96 (seksgrunnutdanningsstillinger), vil man kunne utdanne om lag 25 nye spesialister i løpet av en tiårsperiode. Enspørreundersøkelse blant avdelingsoverlegene ved landets medisinske avdelinger gir grunnlag for å beregne behovet i denkommende tiårsperiode til 50-60 nye spesialister i blodsykdommer. Dette behovet er beregnet å dekke nåværende ubesattestillinger, naturlig avgang og allerede planlagt økt aktivitet ved landets medisinske avdelinger. Dette skulle tilsvareen dobling av utdanningskapasiteten. Vi foreslår at man på landsbasis bør ha 20 utdanningsstillinger i blodsykdommer.Utdanningstiden for spesialister i blodsykdommer er sju år. Selv med et så vidt høyt antall utdanningsstillinger vilman først mot slutten av kommende tiårsperiode nærme seg en dekning av det estimerte spesialistbehovet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media