Storcellet granulær lymfocyttleukemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Storcellet granulær lymfocyttleukemi (LGL-leukemi, large granular lymphocyte leukaemia) er en uvanlig, kronisklymfoproliferativ beinmargssykdom som kan sees på som en undergruppe av kronisk lymfatisk leukemi av T-celletype. Vibeskriver tre pasienter med storcellet granulær lymfocyttleukemi. Alle tre hadde kronisk sykdom med nøytropeni ogrelativ lymfocytose. Ekspansjon av modne lymfocytter med immunfenotype CD3+, CD8+,CD57+ ble påvist hos alle.

  To pasienter hadde residiverende infeksjoner, alle tre hadde patologiske reumaserologiske prøver, og to haddereumatoid artritt. Vi gir en kort oversikt over denne sykdommen, som karakteriseres av absolutt eller relativlymfocytose, nøytropeni og økt infeksjonsrisiko. Sykdommen er ofte assosiert med reumatoid artritt eller andreautoimmune manifestasjoner. Storcellet granulær lymfocyttleukemi bør overveies hos pasienter med kronisk nøytropeni ogrelativ lymfocytose, særlig dersom det også foreligger reumatiske manifestasjoner. Væskestrømscytometriskimmunfenotyping av blod og beinmargsaspirat er en sensitiv diagnostisk metode.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media