Homocystein og metylmalonsyre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bestemmelse av homocysteinnivå i plasma og metylmalonsyrenivå i serum brukes i økende grad til påvisning av vitaminB12- og folatmangel. Ut fra klinisk vurdering og litteraturgjennomgang drøfter vi nytteverdien av og indikasjonene fordisse undersøkelsene. De er vanligvis ikke indisert ved serum-kobalamin over 250 pmol/l. Ved kobalamin under 250 pmol/lkan høye verdier av homocystein og metylmalonsyre bekrefte reell vitamin B12-mangel. Hos pasienter med lave verdier avserum- og erytrocytt-folat kan høy plasma-homocysteinverdi bekrefte reell folatmangel. Ved neurologiske og psykiatrisketilstander kan forhøyede homocystein- og metylmalonsyreverdier som faller under vitamin B12-behandling, sannsynliggjørekobalaminmangel.

  Homocystein bør imidlertid ikke brukes som en screeningprøve, da årsaken til forhøyede verdier ofte er uklar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media