Homocystein og metylmalonsyre

Berentsen S, Talstad I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bestemmelse av homocysteinnivå i plasma og metylmalonsyrenivå i serum brukes i økende grad til påvisning av vitamin B12- og folatmangel. Ut fra klinisk vurdering og litteraturgjennomgang drøfter vi nytteverdien av og indikasjonene for disse undersøkelsene. De er vanligvis ikke indisert ved serum-kobalamin over 250 pmol/l. Ved kobalamin under 250 pmol/l kan høye verdier av homocystein og metylmalonsyre bekrefte reell vitamin B12-mangel. Hos pasienter med lave verdier av serum- og erytrocytt-folat kan høy plasma-homocysteinverdi bekrefte reell folatmangel. Ved neurologiske og psykiatriske tilstander kan forhøyede homocystein- og metylmalonsyreverdier som faller under vitamin B12-behandling, sannsynliggjøre kobalaminmangel.

Homocystein bør imidlertid ikke brukes som en screeningprøve, da årsaken til forhøyede verdier ofte er uklar.

Anbefalte artikler