Lungeforandringer som primær manifestasjon av Waldenströms makroglobulinemi

Berentsen S, Myking AO, Andreassen AH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi omtaler en pasient med en 19 år lang sykehistorie med lymfocytære lungeinfiltrater. Etter åpen lungebiopsi i 1982 ble tilstanden oppfattet som kronisk lymfocytær pneumoni. I 1995 kunne man imidlertid etter omfattende diagnostisk revurdering vise at den riktige diagnosen var primære bronkopulmonale manifestasjoner av Waldenströms makroglobulinemi. Ved nye undersøkelser av den gamle lungebiopsien med blant annet polymerasekjedereaksjonsteknikk og immunhistokjemi kunne det påvises at denne sykdommen hadde foreligget helt fra 1982. Selv med sensitiv metodikk var det i 1995 fortsatt vanskelig å påvise sikker beinmargsaffeksjon. Vi drøfter diagnostiske problemer ved organmanifestasjoner av uvanlige systemsykdommer. Muligheten for Waldenströms makroglobulinemi eller andre immunologiske systemsykdommer bør vurderes ved atypiske lungeforandringer.

Anbefalte artikler