Lungeforandringer som primær manifestasjon av Waldenströms makroglobulinemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi omtaler en pasient med en 19 år lang sykehistorie med lymfocytære lungeinfiltrater. Etter åpen lungebiopsi i 1982ble tilstanden oppfattet som kronisk lymfocytær pneumoni. I 1995 kunne man imidlertid etter omfattende diagnostiskrevurdering vise at den riktige diagnosen var primære bronkopulmonale manifestasjoner av Waldenströms makroglobulinemi.Ved nye undersøkelser av den gamle lungebiopsien med blant annet polymerasekjedereaksjonsteknikk og immunhistokjemikunne det påvises at denne sykdommen hadde foreligget helt fra 1982. Selv med sensitiv metodikk var det i 1995 fortsattvanskelig å påvise sikker beinmargsaffeksjon. Vi drøfter diagnostiske problemer ved organmanifestasjoner av uvanligesystemsykdommer. Muligheten for Waldenströms makroglobulinemi eller andre immunologiske systemsykdommer bør vurderesved atypiske lungeforandringer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media