Anemi og lavt serum-kobalaminnivå

Berentsen S, Nedrebø BG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi har undersøkt sju pasienter med lavt serum-kobalaminnivå der relasjonen til kliniske symptomer og hemoglobinverdi var vanskelig å tolke. Fem pasienter hadde anemi. Fire anemiske pasienter hadde myelodysplastisk syndrom, men tre av disse hadde samtidig reell vitamin B12-mangel. En anemisk pasient hadde høygradig malignt non-Hodgkins lymfom med Coombs-negativ autoimmun hemolytisk anemi. Hos de to pasientene som ikke hadde anemi, var lavt serum-kobalaminnivå et falskt positivt funn hos friske personer. Selv om kobalaminbestemmelse bør rekvireres på liberale indikasjoner, er disse to pasientene eksempler på at indikasjonene kan bli for liberale. I tvilstilfeller kan nivåbestemmelse av homocystein i plasma og metylmalonsyre i serum bidra til å avklare diagnostiske problemer relatert til vitamin B12-mangel.

Anbefalte artikler