Bærheim A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bærheim A

Grandaunet BHJ, Bærheim A, Bondevik S
30.10.1999
Sammendrag Dagspressen omtaler med jevne mellomrom “jordstrålingens” helseskadelige effekter. Det finnes i dag ingen objektive bevis for at jordstråler faktisk eksisterer. Likevel hevdes det at...
Bærheim A
30.06.1999
Sammendrag Vi mennesker forteller historier om livet vårt. Når en pasient kommer til en konsultasjon, bærer han med seg et nett av historier relatert til det at han søker lege. I konsultasjonen...
Aune A, Alræk T, Huo L, Bærheim A
30.03.1998
Sammendrag 67 voksne kvinner med residiverende nedre urinveisinfeksjon ble randomisert til akupunkturbehandling, narreakupunktur og ingen behandling. I de påfølgende seks måneder ble alle...
Bærheim A, Algrøy R, Skogedal KR, Stephansen R, Sandvik H
20.02.1998
Sammendrag Vi ønsket å teste den spesifikke teorien som ligger til grunn for fotsoneterapi. Tre fotsoneterapeuter undersøkte til sammen 76 pasienter som de ikke kjente fra før. De skulle lokalisere...
Bærheim A, Sandvik H
30.06.1997
Sammendrag Dagspressen har gjentatte ganger omtalt “jordstråler” som påstås å ha helseskadelige effekter. De såkalte jordstrålene antas å danne et rutenett, og de kan bare påvises ved hjelp av...
Bærheim A, Hunskår S
10.04.1997
Sammendrag Ukomplisert akutt cystitt, definert som akutt nedre urinveisinfeksjon hos ellers friske, ikke-gravide kvinner, er den hyppigste formen for urinveisinfeksjon i allmennpraksis. Artikkelen...
Bærheim A, Hunskår S
10.03.1996
Sammendrag En ellers frisk kvinne med hyppige cystitter kan betraktes som å ha hyppige, enkeltstående episoder med ukomplisert cystitt. Tre tilfeller siste år av verifisert og behandlingstrengende...