Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers friske kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En ellers frisk kvinne med hyppige cystitter kan betraktes som å ha hyppige, enkeltstående episoder med ukomplisertcystitt. Tre tilfeller siste år av verifisert og behandlingstrengende cystitt kan være en praktisk grense for å starteprofylaktiske tiltak. Den akutte cystitt må behandles etter vanlige retningslinjer, og allmennpraktikeren må gjørenødvendige diagnostiske overveielser før profylaktiske tiltak startes. Denne artikkelen drøfter livsstilsfaktorer avbetydning for patogenesen. Dokumentasjonen for livsstilsråd, pseudomedikamentell og medikamentell profylakse blirgjennomgått og drøftet. Vi mener at mange kvinner kan få hjelp av praktiske tiltak, østriol og eventuelturinveisantiseptika, og at bare et fåtall trenger kontinuerlig antibiotikaprofylakse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media