Profylakse ved hyppig cystitt hos ellers friske kvinner

Bærheim A, Hunskår S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En ellers frisk kvinne med hyppige cystitter kan betraktes som å ha hyppige, enkeltstående episoder med ukomplisert cystitt. Tre tilfeller siste år av verifisert og behandlingstrengende cystitt kan være en praktisk grense for å starte profylaktiske tiltak. Den akutte cystitt må behandles etter vanlige retningslinjer, og allmennpraktikeren må gjøre nødvendige diagnostiske overveielser før profylaktiske tiltak startes. Denne artikkelen drøfter livsstilsfaktorer av betydning for patogenesen. Dokumentasjonen for livsstilsråd, pseudomedikamentell og medikamentell profylakse blir gjennomgått og drøftet. Vi mener at mange kvinner kan få hjelp av praktiske tiltak, østriol og eventuelt urinveisantiseptika, og at bare et fåtall trenger kontinuerlig antibiotikaprofylakse.

Anbefalte artikler