Nyere synspunkter på ukomplisert akutt cystitt i allmennpraksis

Bærheim A, Hunskår S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ukomplisert akutt cystitt, definert som akutt nedre urinveisinfeksjon hos ellers friske, ikke-gravide kvinner, er den hyppigste formen for urinveisinfeksjon i allmennpraksis. Artikkelen gjennomgår moderne diagnostikk og behandlingsopplegg av tilstanden. Ved bruk av klinisk epidemiologisk tenkemåte fokuserer vi på betydningen av anamnesen, og beskriver urinundersøkelsens verdi som et differensialdiagnostisk hjelpemiddel.

De aller fleste pasientene vil bli bra etter tre dagers behandling med et antimikrobielt medikament. Flere medikamenter er aktuelle som førstehåndspreparat, og ut fra økologiske overveielser betoner vi verdien av en variert medikamentforskrivning. Lengre behandlingsvarighet enn tre dager gir ikke økt effekt, men flere bivirkninger. Vi argumenterer for at et vellykket behandlingsresultat ikke trenger å kontrolleres. Pasienten innkalles til kontroll hvis diagnosen i utgangspunktet er usikker. Hun oppfordres til å komme til kontroll og eventuelt utvidet diagnostikk på eget initiativ hvis hun ikke blir raskt bra, eller hvis hun får snarlig tilbakefall.

Anbefalte artikler