Nyere synspunkter på ukomplisert akutt cystitt i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ukomplisert akutt cystitt, definert som akutt nedre urinveisinfeksjon hos ellers friske, ikke-gravide kvinner, er denhyppigste formen for urinveisinfeksjon i allmennpraksis. Artikkelen gjennomgår moderne diagnostikk ogbehandlingsopplegg av tilstanden. Ved bruk av klinisk epidemiologisk tenkemåte fokuserer vi på betydningen avanamnesen, og beskriver urinundersøkelsens verdi som et differensialdiagnostisk hjelpemiddel.

  De aller fleste pasientene vil bli bra etter tre dagers behandling med et antimikrobielt medikament. Fleremedikamenter er aktuelle som førstehåndspreparat, og ut fra økologiske overveielser betoner vi verdien av en variertmedikamentforskrivning. Lengre behandlingsvarighet enn tre dager gir ikke økt effekt, men flere bivirkninger. Viargumenterer for at et vellykket behandlingsresultat ikke trenger å kontrolleres. Pasienten innkalles til kontroll hvisdiagnosen i utgangspunktet er usikker. Hun oppfordres til å komme til kontroll og eventuelt utvidet diagnostikk på egetinitiativ hvis hun ikke blir raskt bra, eller hvis hun får snarlig tilbakefall.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media