Kan akupunktur forebygge blærekatarr hos kvinner?

Aune A, Alræk T, Huo L, Bærheim A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


67 voksne kvinner med residiverende nedre urinveisinfeksjon ble randomisert til akupunkturbehandling, narreakupunktur og ingen behandling. I de påfølgende seks måneder ble alle urinveisinfeksjoner registrert. I alt 85% av kvinnene i akupunkturgruppen var uten urinveisinfeksjon, mens tilsvarende tall i narreakupunkturgruppen var 58% (p < 0,05) og 36% i kontrollgruppen (p < 0,01). Det ble funnet halvparten så mange episoder med urinveisinfeksjon per personhalvåri akupunkturgruppen sammenholdt med narreakupunkturgruppen, i forhold til kontrollgruppen var det bare en tredel (p < 0,05). Akupunktur synes å være et alternativ som forebyggende middel ved residiverende nedre urinveisinfeksjon.

Anbefalte artikler