Kan akupunktur forebygge blærekatarr hos kvinner?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  67 voksne kvinner med residiverende nedre urinveisinfeksjon ble randomisert til akupunkturbehandling, narreakupunkturog ingen behandling. I de påfølgende seks måneder ble alle urinveisinfeksjoner registrert. I alt 85% av kvinnene iakupunkturgruppen var uten urinveisinfeksjon, mens tilsvarende tall i narreakupunkturgruppen var 58% (p < 0,05) og36% i kontrollgruppen (p < 0,01). Det ble funnet halvparten så mange episoder med urinveisinfeksjon perpersonhalvåri akupunkturgruppen sammenholdt med narreakupunkturgruppen, i forhold til kontrollgruppen var det bare entredel (p < 0,05). Akupunktur synes å være et alternativ som forebyggende middel ved residiverende nedreurinveisinfeksjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media