Barn utsatt for "jordstråler" er ikke hyppigere syke enn andre barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Dagspressen omtaler med jevne mellomrom "jordstrålingens" helseskadelige effekter. Det finnes i dag ingen objektivebevis for at jordstråler faktisk eksisterer. Likevel hevdes det at jordstråler er årsak til en betydelig del avbefolkningens sykelighet, også hos barn. I denne studien ønsket vi å teste jordstrålenes antatte helseskadeligeeffekter på småbarn ved en dobbeltblindet design. I alt 44 barn fra fire barnehager i Bergens-området deltok i studien.To jordstrålesøkere og en intervjuer drog hjem til hvert enkelt barn. Jordstrålesøkerne gjorde en vurdering avstrålingsbelastningen på barnets soveplass, samtidig som foreldrene uavhengig av dette ble intervjuet om barnetssykdommer de siste 12 måneder etter et strukturert spørreskjema.

  Vi fant at barn med jordstrålingsbelastet soveplass hadde like god rapportert helse med tanke på øvre og nedreluftveisinfeksjoner, mageplager, allergier og søvnvaner, som barn uten strålebelastet soveplass. De ble heller ikkebedømt som mer urolige eller overaktive av foreldrene sine.

  Denne studien avdekker ingen sammenheng mellom jordstråler og sykdom hos barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media