Den diagnostiske prosessen - en analyse av historier?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi mennesker forteller historier om livet vårt. Når en pasient kommer til en konsultasjon, bærer han med seg et nett avhistorier relatert til det at han søker lege. I konsultasjonen forteller han deler av historien sin, og den vil oftedanne utgangspunkt for legens diagnostiske arbeid. Definisjonsmessig har en historie en forteller, en tilhører og etinnhold, og den omhandler en eller flere personer. I tillegg har historien en handling, en nerve og et plot. Plottetkan sees på som essensen av handlingen, og plottet i en sykehistorie er diagnosen. Denne artikkelen baserer seg på enhistorie om den diagnostiske delen av en konsultasjon, der måten pasienten fortalte sin sykehistorie på, førte til etuventede resultat. Ved bruk av narrative teorier og begreper beskrives noen viktige og vanlige ledd i det diagnostiskearbeidet. Bruken av taus kunnskap i denne prosessen betones.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media