Anne Sofie Torp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Sofie Torp

Anne Sofie Torp
01.03.2007
Den flyoperative koordineringen bør skje fra én flyoperatøruavhengig sentral, mener Legeforeningen. Luftambulansetjenesten ANS har foreslått en fremtidig struktur for ambulanseflytjenesten i Norge...
Anne Sofie Torp
31.01.2008
Pasientsikkerhet må prioriteres i helsepolitiske styringsdokumenter, og Legeforeningen vil nå etterspørre dette. Foreningen mener også at det må etableres meldesystemer for uønskede hendelser for å...
Anne Sofie Torp
14.02.2008
Fastlegen er den eneste legen som følger kreftpasienten gjennom hele sykdomsforløpet. Dette kommer ikke godt nok frem i forslag til nasjonale handlingsprogrammer, mener Legeforeningen. Fastlegen har...
Anne Sofie Torp
26.02.2009
Ti representanter fra Legeforeningen, deriblant to fra pasientsikkerhetsutvalget, deltok i desember 2008 på det 14. internasjonale, vitenskapelige symposium om kvalitetsforbedring i helsetjenesten...
Anne Sofie Torp
27.08.2009
Høsten 2009 igangsettes gjennombruddsprosjektet «Tidlig oppdagelse og behandling av førstegangspsykoser». Jan Olav Johannessen leder ressursgruppen. Foto privat Med bakgrunn fra de to siste tiårs...
Anne Sofie Torp
19.10.2006
Legeforeningen støtter forslag til endringer i blodforskriften. Endringene skal sikre gjennomføringen av to nye EU-direktiver som Norge er forpliktet til i å implementere i norsk rett. Utkastet til...
Anne Sofie Torp, Audun Fredriksen
04.05.2005
Pasientsikkerhet, utdanning i forbedringsarbeid og praksiskonsulentordningen var temaer under Legeforeningens kvalitetsdager i mars. – Helsetjenester er høyrisikovirksomhet, og det antatte antall...