Nytt gjennombruddsprosjekt

Anne Sofie Torp Om forfatteren
Artikkel

Høsten 2009 igangsettes gjennombruddsprosjektet «Tidlig oppdagelse og behandling av førstegangspsykoser».

Jan Olav Johannessen leder ressursgruppen. Foto privat

Med bakgrunn fra de to siste tiårs interesse for og forståelse av betydningen av tidlig oppdagelse og behandling av alvorlige psykiske lidelser, skal gjennombruddsmodellen brukes til å inspirere til utvikling av tjenestetilbudet for pasienter med en førstegangspsykose.

En tverrfaglig sammensatt ressursgruppe ledet av Jan Olav Johannessen, leder av Norsk psykiatrisk forening, har ansvar for å komme med forslag til forbedringsområder. Pasient- og pårørendeorganisasjoner er også invitert til å delta i gruppen. Ressursgruppen skal identifisere «best practice» og områder der dagens rutiner og arbeidsformer ikke er optimale, samt foreslå forbedringstiltak og besørge nødvendig bakgrunnsmateriale for det faglige programmet ved de tre forbedringsseminarene som inngår i prosjektet.

Invitasjon til potensielle deltakere blir sendt ut tidlig høsten 2009. Det første forbedringsseminaret finner sted i november, og de to neste avvikles i løpet av første halvår 2010. Prosjektet har kapasitet til ca. 20 lokale forbedringsteam. Disse vil bli fulgt utover denne tiden både gjennom Psykologforeningens årlige arbeidskonferanser innen tidlig intervensjon – og gjennom forlenget innsamling av data. Arrangørene håper at fagmiljøer fra hele landet vil gripe denne spennende muligheten!

Gjennombruddsprosjektet arrangeres av Legeforeningen i samarbeid med Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen og støttes økonomisk av Helsedirektoratet.

Anbefalte artikler