Medisinen i bilder
01.07.2020
Bildet til venstre viser et blodutstryk med normale nøytrofile granulocytter, farget med May-Grünvald-Giemsa. Det er tatt innleggelsesdagen hos en pasient med covid-19. Bildet til høyre er tatt fem...
30.03.2020
Bildet viser en pasient med hyperekstensjon i albue. Leddhypermobilitet defineres som evnen til å bevege ledd ut over fysiologisk bevegelsesområde ( 1 , 2 ). En viss grad av generalisert...
16.03.2020
3D-CT-bildet viser ansiktsskjelettet til en tidligere frisk seksåring som ble henvist til utredning ved barneavdelingens poliklinikk på grunn av hypertrofiske kinn bilateralt. Kinnene hadde ifølge...
04.02.2020
Bildet viser uttalte bivirkninger av glukokortikoider hos en kvinne i 70-årene med stor akkumulert byrde av steroidbruk gjennom livet. Vi ser kutane forandringer med hudatrofi, striae,...
NO IMAGE
07.01.2020
This brain MRI was taken 24 hours after lumbar puncture and intrathecal injection of an MRI contrast agent (0.5 ml gadobutrol). The patient was undergoing tests in the neurosurgical department owing...
06.01.2020
Dette MR-bildet av hjernen er tatt av en pasient 24 timer etter lumbalt innstikk og intratekal injeksjon av et MR-kontrastmiddel (0,5 ml gadobutrol). Pasienten var under utredning ved nevrokirurgisk...
NO IMAGE
18.11.2019
The image and video show a striking phenomenon that can occur during contrast-enhanced ultrasound of the liver. A man was referred for contrast-enhanced ultrasound-guided biopsy of a suspected liver...
18.11.2019
Bilete og video viser eit iaugefallande fenomen som kan oppstå i levra ved ultralyd med kontrastmiddel. Ein mann var tilvist til kontrastforsterka ultralydrettleia biopsi av ein mistenkt metastase i...
NO IMAGE
05.11.2019
This image shows paradoxical brain herniation in a patient with known renal failure, hypertension and coronary artery disease who had undergone a hemicraniectomy a few months earlier. Paradoxical...
28.10.2019
Bildet viser paradoksal hjerneherniering hos en pasient med kjent nyresvikt, hypertensjon og koronarsykdom som noen måneder tidligere hadde gjennomgått hemikraniektomi. Paradoksal hjerneherniering er...