Medisinen i bilder
NO IMAGE
08.01.2021
The picture shows a divided melanocytic naevus along the margins of the upper and lower eyelid of a teenage boy. He was referred because of two congenital pigmented naevi located opposite to each...
07.01.2021
Bildet viser en todelt melanocyttnævus langs kanten av høyre øyes øvre og nedre øyelokk hos en gutt i tenårene. Han ble henvist på grunn av to medfødte, pigmenterte føflekker lokalisert ovenfor...
NO IMAGE
11.12.2020
The X-ray shows a ring of circular foreign bodies inside the abdomen of a one-year-old child. The patient had been admitted with a two-day history of vomiting. Clinical examination revealed mild...
11.12.2020
Røntgenbildet viser en krans av sirkulære fremmedlegemer intraabdominalt hos en ettåring. Pasienten ble innlagt med to dagers sykehistorie med oppkast. Ved klinisk undersøkelse var barnet lett...
23.11.2020
Bildet øverst er et fundusfotografi av høyre retina hvor man ser to makroaneurismer lokalisert langs øvre nasale kararkade. Det viser pre- og intraretinale blødninger samt grå områder som...
02.11.2020
Bildet viser kraftige leggmuskler hos en pasient med spinal muskelatrofi (SMA), en recessivt arvelig motornevronsykdom, som debuterte i voksen alder (SMA type 4). Pasienten fikk problemer med balanse...
NO IMAGE
29.10.2020
The image shows microscopy of a scabies mite – Sarcoptes scabiei. It was extracted with a dental probe from a scabies track on a patient. Several generations of family members were infected. A total...
NO IMAGE
29.10.2020
The dermatoscope is the dermatologist’s stethoscope. It is used for diagnosing pigmented lesions, benign and malignant tumours and inflammatory dermatoses, and in connection with infestations...
26.10.2020
Dermatoskopet er stetoskopet til hudlegen. Det vert brukt til diagnostikk av pigmenterte lesjonar, benigne og maligne tumorar, inflammatoriske dermatosar og ved infestasjonar. Dermatoskopet kan òg...
26.10.2020
Bildet viser mikroskopi av ein skabbmidd – Sarcoptes scabiei . Den vart plukka ut med tannlegesonde frå ein skabbgang hjå ein pasient. Familiemedlemmer i fleire generasjonar var smitta. I alt vart om...