Ekstrem hypertriglyseridemi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Blodprøven til venstre er fra en pasient med svært forhøyet nivå av triglyserider på 31,1 mmol/L (referanseområde 0,45–2,60). Pasientens serum (det øverste sjiktet i prøven) fremstår derfor som blakket sammenlignet med normalt strågult og semitransparent serum som vist i prøven til høyre fra en frisk laboratorieansatt (midtre sjikt i prøvene er separasjonsgel). Pasienten, en mann i 40-årene, var innlagt med akutt nekrotiserende pankreatitt med behov for respirasjonsstøtte i intensivpost. Grunnet ekstrem hypertriglyseridemi ble det vurdert indikasjon for plasmaferese (maskinell utbytting av plasma) i tillegg til standard konservativ behandling. Han fremviste god bedring og kunne skrives ut i velbefinnende tre uker senere. Etter utskrivning har pasienten blitt fulgt opp poliklinisk med livsstilsintervensjon og medikamentell behandling med rosuvastatin og omega-3-syreetylestere. Oppfølgingsprøver har vist stabile triglyserider på rundt 3–6 mmol/L, og pasienten er tilbake i full jobb.

  Hypertriglyseridemiutløst pankreatitt defineres som svært forhøyet nivå av triglyserider med samtidig fravær av annen åpenbar årsak. Diagnosen ansees som bekreftet ved triglyserider > 11,3 mmol/L, men bør også vurderes ved verdier > 5,6 mmol/L (1). Hypertriglyseridemi antas å være utløsende faktor ved 7–35 % av tilfellene av akutt pankreatitt, og lipidprofil bør derfor inngå som del av utredningen hos alle med mistenkt akutt pankreatitt (1–3).

  I tillegg til standard pankreatittutredning og behandling bør triglyseridnivået reduseres med medikamentelle og kostrelaterte tiltak, helst til under 5,6 mmol/L. Plasmaferese kan vurderes hos de dårligste pasientene (3).

  Det er viktig å identifisere risikofaktorer til hypertriglyseridemi, der de vanligste er en underliggende genetisk årsak, høyt alkoholinntak, overvekt, dårlig regulert diabetes mellitus eller bruk av enkelte medikamenter. Alvorlig hypertriglyseridemi forårsakes nesten alltid av en kombinasjon av disse faktorene, som hver er viktig å behandle for å forebygge nye episoder av pankreatitt (3).

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  Bokstaver og tall i bildet er ikke relatert til pasientens identitet.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media