Olav Spigset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Olav Spigset

Olav Spigset
13.01.2020
Kim Brøsen, Kim Dalhoff, Ulf Simonsen, red. Basal og klinisk farmakologi 6. utg. 1 218 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2019. Pris DKK 1 200 ISBN 978-87-93590-25-0 Dette er den sjette...
Ludvik Saxhaug Solnør, Øystein Stenerud Skeie, Olav Spigset, Lars Slørdal
18.11.2019
Aktuelle medikamentgrupper i behandling av astma omfatter β 2 -agonister, kortikosteroider og muskarinreseptorantagonister til inhalasjon, leukotrienreseptorantagonister, xantinderivater og noen...
Trond Oskar Aamo, Olav Spigset, Lars Slørdal, Jon Lamvik
24.06.2019
Hans Cato Guldberg døde den 25. mars 2019 etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. En bauta innenfor farmakologi, medisinsk forskningsetikk og ledelse er borte. Hans Cato ble født på Røros. Han tok...
Andreas Austgulen Westin, Arne Reimers, Olav Spigset
30.10.2018
Choosing appropriate medication doses for pregnant women is a difficult balancing act, as the mother’s need for treatment must be weighed against the risk of fetal harm. The latter is...
Andreas Austgulen Westin, Arne Reimers, Olav Spigset
30.10.2018
Legemiddeldosering til gravide er en vanskelig balansekunst, der mors behov for behandling må veies opp mot risikoen for fosterskadelige effekter. Ofte vektlegges sistnevnte mest, med det resultat at...
Knut Lien, Olav Spigset, Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
01.10.2018
Digitalisglykosider har vært i bruk i over 200 år og benyttes fortsatt ved behandling av atrieflimmer og hjertesvikt ( 1 ). Hvorvidt nytten av disse legemidlene veier opp for de potensielle farene...
Lars Slørdal, Olav Spigset
17.09.2018
Takk til Petter Gjersvik for refleksjonene rundt de nyere eksamensformene i medisinstudiet ( 1 ). Han har rett i det han skriver: gjetting premieres i noen grad, arbeidsbelastning for underviserne...
Roar Dyrkorn, Halvor Lundgaard, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset
17.04.2018
Ole-Christian Walter Rutherford og kolleger skriver i en interessant artikkel om antidotbehandling ved bruk av direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler ( 1 ). De nye DOAK-legemidlene er...
Solveig T. Holmsen, Gro C. Havnen, Elisabet Nordmo, Hedvig Nordeng, Olav Spigset
10.01.2017
I Tidsskriftet nr. 20/2016 publiserte Holmøy & Torkildsen en oversiktsartikkel om behandling av multippel sklerose i svangerskap og ammeperiode ( 1 ). Vi er i hovedsak enige i anbefalingene i...
Rachel Aakerøy, Ragnhild Bergene Skråstad, Arne Helland, Thor Hilberg, Trond Aamo, Roar Dyrkorn, Olav Spigset
25.10.2016
Alkoholmisbruk har betydelige medisinske, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Alkoholmarkører kan være et nyttig hjelpemiddel for å identifisere individer med overforbruk av alkohol, både i...
Halvor Lundgaard, Roar Dyrkorn, Charlotte Lorentze Stokes, Espen Molden, Olav Spigset
11.10.2016
De nye antikoagulasjonsmidlene – som på engelsk betegnes «non-vitamin K oral anticoagulants» og på norsk forkortes NOAK eller DOAK – er i de senere år blitt tatt i bruk i stadig økende grad. I...
Espen Molden, Olav Spigset
13.12.2007
Frukt og bær kan forårsake interaksjoner med legemidler. Det mest kjente eksemplet er grapefrukt, som inneholder substanser som hemmer aktiviteten til cytokrom P450-enzymet CYP3A4, det viktigste...
Olav Spigset, Espen Molden
18.12.2008
Cytokrom P-450 (CYP) 3A4 utgjør mer enn 70 % av den totale CYP-mengden i tarmveggen og rundt 30 % av alt CYP-enzym i leveren ( 1 ). Enzymet danner dermed en viktig barriere for å avgifte...
Christine Strand Bachmann, Erik Andreas Berg, Olav Spigset, Lars Slørdal
17.01.2008
Insomni er en subjektiv følelse av utilfredsstillende søvnkvalitet og/eller søvnmengde, og har en prevalens på 30 – 40  % ( 1 ). Zopiklon og zolpidem ble lansert på det norske markedet for behandling...
Olav Spigset
14.08.2008
Denne kasuistikken illustrerer på en fortreffelig måte hvordan genetiske varianter i enzymer som metaboliserer legemidler, kan føre både til bivirkninger og til manglende legemiddeleffekt, med...
Hassan Z. Khiabani, Olav Spigset
13.03.2008
Mange kvinner gjennomgår anestesiprosedyrer i forbindelse med en fødsel eller i ammeperioden. De aller fleste anestesimidler er lipofile og går dermed over i morsmelken. I denne artikkelen gis det en...
Ansgar Berg, Kari Furu, Olav Spigset
20.11.2008
Slimhinneavsvellende nesedråper og nesespray gis ofte til barn med øvre luftveisinfeksjoner. I den senere tid har man sett til dels alvorlige bivirkninger hos små barn etter bruk av disse midlene...
Andreas Austgulen Westin, Rolf A. Walstad, Olav Spigset
17.12.2009
Det har vært vanlig å anbefale at penicillin skal inntas utenom måltider for å øke absorpsjonen. Sett i lys av dagens kunnskap om dets farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper bør man gå bort...
Kjersti Lia, Olav Spigset, Lars Slørdal
15.01.2009
I Norge påvises hvert år andre rusmidler enn alkohol hos noe over 4 000 bilførere som stoppes eller pågripes av politiet etter påfallende kjøring ( 1 ). De misbruksstoffene som oftest påvises, er...
Ingrid Castberg, Olav Spigset
16.04.2009
Irreversible, uselektive monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) var blant de første legemidlene som ble utviklet mot depresjon. I Norge er ingen legemidler i denne gruppen markedsført, men siden de...