Olav Spigset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Olav Spigset er dr. med., overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital og professor i klinisk farmakologi ved NTNU. Avdelingen har etablert en meget sensitiv analysemetode for traneksamsyre.

Artikler av Olav Spigset
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media