Marit Stordal Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Stordal Bakken

Anne Gerd Granås, Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Morten Finckenhagen
19.02.2018
Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing . Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths
23.09.2010
Legemidler kan hos eldre mennesker gjøre stor nytte, men også gi skade. Det finnes flere vurderingsinstrumenter når det gjelder legemiddelbehandling av eldre, men de har i liten grad vært i klinisk...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Aina Langørgen, Olav Spigset, Sabine Ruths
24.02.2015
For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og...
Marit Stordal Bakken
15.03.2016
Uheldig legemiddelbruk er utbredt hos eldre og involverer ofte psykotrope legemidler. Bruk av anbefalte psykotrope midler er forbundet med økt risiko for hoftebrudd. Marit Stordal Bakken. Foto:...