Marit Stordal Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Marit Stordal Bakken er ph.d., overlege i indremedisin og i geriatri og forsker.

Artikler av Marit Stordal Bakken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media