Anne Gerd Granås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Gerd Granås er farmasøyt med videreutdanning i klinisk farmasi og professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning, Tromsø.

Artikler av Anne Gerd Granås
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media