Anne Gerd Granås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Gerd Granås

Anne Gerd Granås, Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Morten Finckenhagen
19.02.2018
Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing . Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk...
Svein Haavik,, Anne Marie Horn,, Kari Svane Mellbye,, Inge Kjønniksen,, Anne Gerd Granås, Svein Haavik, Anne Mari Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
03.04.2008
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 296 – 8. Etter at denne artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2006, oppdaget vi flere feil i artikkelens tabell 3. Ved en nærmere analyse av originaldataene...
Svein Haavik,, Anne Marie Horn,, Kari Svane Mellbye,, Inge Kjønniksen,, Anne Gerd Granås, Svein Haavik, Anne Mari Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
03.04.2008
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 296 – 8. Etter at denne artikkelen ble publisert i Tidsskriftet nr. 3/2006, oppdaget vi flere feil i artikkelens tabell 3. Ved en nærmere analyse av originaldataene...
Ingunn Mandt, Anne Marie Horn†, Anne Gerd Granås
24.09.2009
Resepter må ha god kvalitet for å sikre at apotek utleverer ordinerte legemidler med riktig informasjon til pasienten. Ufullstendige eller uriktige opplysninger om legemiddelbruk representerer en...
Svein Haavik, Anne Marie Horn, Kari Svane Mellbye, Inge Kjønniksen, Anne Gerd Granås
26.01.2006
Vurdering og ekspedisjon av resepter er en av hovedoppgavene til apotekfarmasøytene ( 1 ). Farmasøytens rolle er å sikre at riktig legemiddel blir utlevert til rett pasient, at doseringen er rimelig...
Ingunn Mandt, Anne Marie Horn, Anne Gerd Granås
22.06.2006
Legemiddelbehandling kan beskrives som en kjede fra utredning, diagnose og forskrivning til pasientens bruk og senere oppfølging. Apotekfarmasøytene er siste ledd i legemiddelkjeden før pasientene...
Magnhild Hagelia Lange, Anne Gerd Granås
20.11.2003
Etter innføring av den nye apotekloven i mars 2001 kan selskaper eie apotek, og det er tillatt med kjededanning. Etter apotekmonopolets fall er det opprettet over 110 apotek, og tre store kjeder...
Reidun L. S. Kjome, Thomas Røraas, Anne Gerd Granås, Sverre Sandberg
26.06.2012
Egenmåling av blodglukosenivå inngår som en del av behandlingsregimet hos mange pasienter med diabetes mellitus. Det er enighet om nytteverdien av egenmåling for pasienter som bruker insulin, ikke...
Reidun L. S. Kjome, Thomas Røraas, Anne Gerd Granås, Sverre Sandberg
26.06.2012
Self-monitoring of blood glucose forms part of the treatment regime for many patients with diabetes mellitus. There is consensus about the usefulness of self-monitoring by patients who use insulin,...
Inge Kjønniksen, Morten Lindbæk, Anne Gerd Granås
16.06.2005
Generisk substitusjon eller generisk legemiddelbytte ble innført i Norge i 2001. Ordningen innebærer at pasienten får utlevert et legemiddel med samme virkestoff, i samme form og med samme styrke som...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths
23.09.2010
Legemidler kan hos eldre mennesker gjøre stor nytte, men også gi skade. Det finnes flere vurderingsinstrumenter når det gjelder legemiddelbehandling av eldre, men de har i liten grad vært i klinisk...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Aina Langørgen, Olav Spigset, Sabine Ruths
24.02.2015
For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og...