Sabine Ruths

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sabine Ruths

Anne Gerd Granås, Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Morten Finckenhagen
19.02.2018
Mange pasienter bruker legemidler som er skadelige eller uhensiktsmessige. Å avslutte slik medikamentbruk kalles på engelsk deprescribing . Vi foreslår at det kalles avmedisinering på norsk...
Sabine Ruths, Kirsten K. Viktil, Hege Salvesen Blix
29.11.2007
Legemidler er viktig i forebygging og behandling av sykdommer og plager. Med stadig flere legemidler og flere pasienter som bruker legemidler, gjerne flere samtidig, øker risikoen for bivirkninger og...
Sabine Ruths, Kirsten K. Viktil, Hege Salvesen Blix
29.11.2007
Drugs are important in prevention and treatment of disease and health complaints. The increasing number of available drugs and drug users, as well as more complex drug regimens lead to more side...
Hege Kersten, Sabine Ruths, Torgeir Bruun Wyller
10.09.2009
Rasjonell farmakoterapi i sykehjem kompliseres av stadig sykere pasienter som behandles med et økende antall legemidler med komplekse virkningsmekanismer. Sykehjemspasientenes multimorbiditet, organ...
Sabine Ruths
16.12.2004
Avhandlingen er basert på fire publikasjoner fra en sykehjemsundersøkelse i Bergens-området, «the BErgen District NURSing home (BEDNURS) study», som belyser ulike kvalitetsaspekter ved...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetic disorder, or ADHD, is a neuro-psychiatric condition presenting with inattentiveness and concentration problems, impulsiveness and hyperactivity from a young age, causing difficulties for...
Harald A. Nygaard, Mala Naik, Sabine Ruths
30.10.2000
Sykehjem er en hjørnestein i eldreomsorgen. Sykehjemmenes oppgaver fremgår av ”Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie”, og oppgavene spenner over et vidt felt: medisinsk...
Sabine Ruths
04.05.2005
I Norge lider ca. 65 000 personer av ulike demenstilstander, og omtrent 40 % av disse bor i sykehjem. I tillegg til den kognitive svikten utvikler de fleste pasienter også atferdsforstyrrelser og...
Sabine Ruths, Jørund Straand
16.06.2005
Antidepressiver, antipsykotika, anxiolytika og hypnotika er legemidler mot psykiske lidelser og omtales samlet vanligvis som psykofarmaka. I sykehjem utgjør disse medikamentene 18 % av samlet...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths
23.09.2010
Legemidler kan hos eldre mennesker gjøre stor nytte, men også gi skade. Det finnes flere vurderingsinstrumenter når det gjelder legemiddelbehandling av eldre, men de har i liten grad vært i klinisk...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetisk forstyrring eller AD/HD er ein nevropsykiatrisk tilstand der vanskar med merksemd, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet er til stades frå ung alder, og gjev vanskar for...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Aina Langørgen, Olav Spigset, Sabine Ruths
24.02.2015
For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og...
Eivind Meland, Sabine Ruths
13.01.2015
I denne artikkelen argumenterer Finckenhagen og medarbeidere for betydningen av legemiddelgjennomgang (LMG) i klinisk praksis ( 1 ). De tar utgangspunkt i en liste over 14 «signallegemidler» som...