Avmedisinering i siste leveår – praktisk beslutningsstøtte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forskrivningsverktøyet STOPPFrail2 løfter frem viktigheten av avmedisinering og samvalg hos skrøpelige eldre med begrenset forventet gjenstående levetid.

  Legemiddelbruken øker med alder og sykelighet og vedvarer vanligvis i siste leveår (1) og inntil livets siste dager (2). Ofte inneholder medisinlisten legemidler det ikke lenger er indikasjon for eller som (nå) gjør mer skade enn nytte.

  STOPPFrail støtter leger i beslutninger om avmedisinering hos eldre med begrenset forventet gjenstående levetid, der hovedmålet er å optimalisere livskvaliteten og minimere risikoen for legemiddelrelatert sykelighet. STOPPFrail samsvarer med en geriaters «gullstandard» for avmedisinering (3). Eksempelvis førte bruk av verktøyet til seponering av 1–4 medisiner og 28 % reduksjon i medisineringskostnader for skrøpelige eldre med polyfarmasi sammenliknet med kontrollgruppen, uten at dette påvirket dødelighet, sykehusinnleggelse og livskvalitet (4).

  Det oppdaterte STOPPFrail2-verktøyet er mer klinisk anvendelig enn originalen og inkluderer kriterier for å identifisere pasienter med kort forventet gjenstående levetid. Det legges vekt på at medikamentendringer, så sant mulig, skal diskuteres og avstemmes i samvalg med pasienten og/eller nærmeste pårørende. Nye avmedisineringskriterier inkluderer blant annet antihypertensiver, antianginøs behandling og D-vitaminer (5).

  Systematisk avmedisinering

  Systematisk avmedisinering

  STOPPFrail2 anbefales brukt hos skrøpelige eldre som er avhengig av hjelp til dagliglivets aktiviteter, har alvorlig, irreversibel skrøpelighet (frailty) med høy risiko for akutte medisinske tilstander og klinisk forverring, samt der behandlende lege ikke ville ha blitt overrasket dersom pasienten døde i løpet av de neste 12 månedene (5). Klinikere vil også ha god nytte av kapittel G10 «Eldre og legemidler» og G27 «Avmedisinering» i Norsk legemiddelhåndbok.

  Vi har oversatt STOPPFrail2 i samsvar med norsk terapitradisjon. Vi håper verktøyet kan være til støtte ved avmedisinering av ethvert legemiddel brukt uten klar klinisk indikasjon, der symptomer ikke lenger forekommer og der legemidler ikke lenger tolereres. STOPPFrail2 er publisert på hjemmesiden til Norsk geriatrisk forening (6) og i Norsk i legemiddelhåndbok (7).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media