Kjetil Telle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjetil Telle

Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjøflot, Jacob Dag Berild, Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Kjetil Telle
15.12.2020
Continuous monitoring of hospitalisations for COVID-19 is required to maintain an overview of the epidemiological situation and the burden on hospitals over time. During the pandemic, different...
Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjøflot, Jacob Dag Berild, Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Kjetil Telle
14.12.2020
Løpende overvåking av sykehusinnleggelser med covid-19 er nødvendig for å ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen og belastningen ved sykehusene over tid. I løpet av pandemien har ulike land...
Ted Reichborn Kjennerud, Kjetil Telle
23.09.2019
Good registry data are required to ensure that the treatment you receive will not be dependent on where you live. Modern psychiatric treatment should be based on solid scientific evidence and laid...
Ted Reichborn-Kjennerud, Kjetil Telle
23.09.2019
Gode registerdata er nødvendig for å sikre at behandlingen du får, ikke er avhengig av hvor du bor. Moderne psykiatrisk behandling skal være basert på solid vitenskapelig evidens og nedfelt i...