Bente Bryhn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling spesialisthelsetjenester

Helsedirektoratet

Hun har bidratt med innhenting og tolkning av data samt utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Bente Bryhn er seniorrådgiver.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Bente Bryhn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media