Jon Helgeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Helgeland

Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jon Helgeland, Olaf Holmboe, Kari Aanjesen Dahle, Ketil Hanssen-Bauer, John-Arne Røttingen
01.05.2008
I Norge inneholder det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) indikatorer for epikrisetid, ventetid, individuell plan og andel diagnostisk vurdert ( 1 ). Helse-...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Sigve Oltedal, Andrew Garratt, Jon Helgeland, John-Arne Røttingen
02.11.2006
Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet er under utvikling ( 1 ). I 2005 ble det besluttet å lansere en ny indikator om primærhelsetjenestens tilfredshet med spesialisthelsetjenesten. Indikatoren er...
Doris Tove Kristoffersen, Anja S Lindman, Oliver Tomic, Jon Helgeland
08.09.2015
I en kommentar- og debattartikkel i Tidsskriftet setter Aspelin & Fagermoen søkelyset på utfordringer ved et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem ( 1 ). Dette er utfordringer som både de som yter...
Jon Helgeland, Hanne Narbuvold
03.05.2016
Artikkelen til Hagen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 5/2016 ( 1 ) tar opp et viktig tema: hvordan kan vi bruke harde utfallsmål til å vurdere kvalitet i helsetjenesten. Vi tror det er nyttig at...