Mari Grøsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mari Grøsland

Mari Molvik*, Anders Skyrud Danielsen*, Mari Grøsland, Kjetil Elias Telle, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen-Volle
22.02.2021
The SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease have put a great strain on health services around the world. The first confirmed case of SARS-CoV-2 in Norway was reported on 26 February 2020, and by the...
Mari Molvik*, Anders Skyrud Danielsen*, Mari Grøsland, Kjetil Elias Telle, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen-Volle
09.02.2021
Viruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19 har ført til et stort press på verdens helsetjenester. Det første påviste SARS-CoV-2-tilfellet i Norge ble bekreftet 26. februar, og ved utgangen av uke 53...
Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjøflot, Jacob Dag Berild, Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Kjetil Telle
15.12.2020
Continuous monitoring of hospitalisations for COVID-19 is required to maintain an overview of the epidemiological situation and the burden on hospitals over time. During the pandemic, different...
Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjøflot, Jacob Dag Berild, Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Kjetil Telle
14.12.2020
Løpende overvåking av sykehusinnleggelser med covid-19 er nødvendig for å ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen og belastningen ved sykehusene over tid. I løpet av pandemien har ulike land...