Lisa Dahlbak Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisa Dahlbak Jacobsen

Lisa Dahlbak Jacobsen
03.02.2021
Svært mange artikler publisert i pandemiåret har slått interne leserrekorder i Tidsskriftet. Tidsskriftets rikholdige arkiv har mange eviggrønne artikler som har blitt svært godt lest i år etter år...
Lisa Dahlbak Jacobsen
12.10.2020
En studie på nalokson mot opioidoverdoser gitt som nesespray i stedet for intravenøs administrert, førte til kommersiell videreutvikling av preparatet – og prisen for «Beste originalartikkel». Ida...
Lisa Dahlbak Jacobsen
04.09.2020
En studie på nalokson mot opioidoverdoser gitt som nesespray i stedet for intravenøs administrert, førte til kommersiell videreutvikling av preparatet – og prisen for «Beste originalartikkel»...
Lisa Dahlbak Jacobsen
29.06.2020
– Det lå en slags forventning i lufta, følte jeg, om at Martine burde få dø hjemme og ikke på sykehus, sier Heidi Bunæs Bang, som mistet sin seks år gamle datter Martine til en aggressiv hjernesvulst...
Lisa Dahlbak Jacobsen
28.04.2020
En arbeidsgruppe ved FHI har jobbet intenst med å samle alle publiserte forskningsartikler om pandemien i et interaktivt kart. Nå er det tilgjengelig for alle. – Dette er en type systematisk...
Lisa Dahlbak Jacobsen
17.04.2020
En ting har Håvard Ulsaker i Norsk medisinstudentforening vært spesielt opptatt av i det siste, nemlig at alle medisinstudenter som nå er ute i arbeid som helsepersonell skal passe på å få...
Lisa Dahlbak Jacobsen
17.04.2020
6. års medisinstudenter i Oslo fikk fremskyndet skriftlig eksamen med to måneder. Nå gjenstår gjennomføring av de kliniske, praktiske eksamenene – som blir litt vanskeligere. – Jeg tenker at alle må...
Lisa Dahlbak Jacobsen
31.03.2020
Smittevernoverlege i Sel kommune, Therese Renaa, oppdaterte kommunens smittevernplan i januar etter at de første meldingene om utbruddet av covid-19 kom. Hun fikk mye raskere bruk for planen enn hun...
Lisa Dahlbak Jacobsen
25.03.2020
Folkehelseinstituttet har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset. Deres litteratursøk har ikke ledet til funn av studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren...
Lisa Dahlbak Jacobsen
20.03.2020
Dersom helsepersonell opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes de nå om å se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19. Folkehelseinstituttet har nå publisert nye retningslinjer for...
Irene Thoresen Rønold, Lisa Dahlbak Jacobsen
20.03.2020
Flere norske sykehus er i nå gul beredskap mens de forbereder seg på å ta imot en bølge av alvorlig syke covid-19-pasienter. For mange er elektive operasjoner utsatt på ubestemt tid. På toppen av det...
Lisa Dahlbak Jacobsen
30.03.2020
Den en gang så friske, fertile og vitale fastlegeordningen er omgjort til en 19 år eldre ordning med tilnavn krise. Og i en ordning i krise er det vanskelig å få folk til å jobbe. Per Olav Hognestad...
Irene Thoresen Rønold, Lisa Dahlbak Jacobsen
21.02.2020
Verdens helseorganisasjon (WHO) har karakterisert utbruddet av det nye koronaviruset som en pandemi. På verdensbasis er 1 279 722 personer smittet av sykdommen, og 72 614 er bekreftet døde, ifølge...
Irene Thoresen Rønold, Lisa Dahlbak Jacobsen
10.01.2020
Tallenes tale er tydelig: Norske leger ønsker å lære. En oversikt over Tidsskriftets mest leste saker i 2019 viser nemlig at den klart mest leste sjangeren er nemlig «Noe å lære av» – et dypdykk i en...
Lisa Dahlbak Jacobsen, Irene Thoresen Rønold
23.12.2018
Hvor usunn er julematen? Hvorfor har halve familien plutselig begynt å snufse? Og hvordan kan det egentlig være plass til dessert når du er mett for lenge siden? Her får du seks julefakta som du...
Lisa Dahlbak Jacobsen
26.06.2018
For mange er det et skrekkscenario med en slik melding over høyttaleren. Brått rives man ut av feriemodus og må melde seg til tjeneste. Marlene Sandberg har 26 års erfaring som kabinpersonell, og...
Lisa Dahlbak Jacobsen
12.06.2018
Hvert år rammes 3 000 yrkesaktive av strømulykker her i landet. – Jeg skvatt godt til, forteller elektrikerlærling Erik Holen om hendelsen på jobb for noen måneder siden. Verneombud for Caverion...
Lisa Dahlbak Jacobsen
28.05.2018
Møtet med en liten enhet i rolige omgivelser kan forklare de gode resultatene etter prøveprosjektet med medikamentell abort hos avtalespesialist. Anette Berg hos Oslogynekologene på Majorstuen var en...
Lisa Dahlbak Jacobsen
19.04.2018
Norsk tidsskriftforening har kåret Tidsskrift for Den norske legeforening til Årets tidsskrift 2018. I begrunnelsen fra tidsskriftforeningen står det blant annet: «Tidsskriftet har i lang tid satt...
Lisa Dahlbak Jacobsen
08.03.2018
De nedslående resultatene fra OUS-sykehusene om andelen leger som har opplevd seksuell trakassering fikk store overskrifter rett før årets kvinnedag. En undersøkelse Yngre legers forening har...