Solveig Hofvind

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mammografiseksjonen

Kreftregisteret

og

Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet – storbyuniversitetet

Solveig Hofvind er ph.d., leder for Mammografiprogrammet og professor i radiografi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Solveig Hofvind
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media