Sofie Sebuødegård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sofie Sebuødegård

Solveig Hofvind, Sofie Sebuødegård
25.05.2020
Løberg og Bretthauer kommenterer vår artikkel om implantater og brystkreftrisiko blant kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet ( 1 ). Vi studerte risiko for å få påvist brystkreft hos kvinner...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén. Vi beklager feilen, den...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
24.02.2020
Å gjøre brystforstørrelse med kosmetisk brystimplantat (heretter kalt implantat) blir stadig vanligere i Norge ( 1 – 3 ). Brystimplantat ble tatt i bruk i 1960-årene i USA ( 4 , 5 ). Så vidt vi vet...
Sofie Sebuødegård, Silje Sagstad, Solveig Hofvind
27.09.2016
Mammografiprogrammet er et organisert screeningprogram der alle kvinner i alderen 50 – 69 år som er bosatt i Norge blir invitert til mammografi hvert annet år. Den eksterne evalueringen av programmet...
Solveig Hofvind, Ellen Schlichting, Giske Ursin, Sofie Sebuødegård, Rolf Kåresen
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i...