Jon Lømo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jon Lømo

Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
13.03.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0266. I Tidsskriftet nr. 3/2020 på s. 236 og 240 skal navnet på førsteforfatter være: Emma Caroline Bekkelund Sondén. Vi beklager feilen, den...
Emma Caroline Bekkelund Sondén, Sofie Sebuødegård, Christian Korvald, Jon Lømo, Ellen Schlichting, Siri Helene Bertelsen Brandal, Solveig Hofvind
24.02.2020
Å gjøre brystforstørrelse med kosmetisk brystimplantat (heretter kalt implantat) blir stadig vanligere i Norge ( 1 – 3 ). Brystimplantat ble tatt i bruk i 1960-årene i USA ( 4 , 5 ). Så vidt vi vet...
Geir Siem, Ketil Natvig, Alf Kolbenstvedt, Jon Lømo
20.01.2001
En vanlig årsak til hevelse i midtlinjen på halsen er manglende tilbakedanning av ductus thyreoglossus. Omkring fjerde embryonale uke fremkommer glandula thyreoidea som en epitelial utvekst fra...
Else Marit Løberg, Jon Lømo, Jan Mæhlen
20.01.2000
Det er nå en mannsalder siden Kerr, Wyllie & Currie (1) introduserte apoptose som betegnelse på regulert, ikke-nekrotisk celledød. Interessen for fenomenet kan illusteres med et enkelt Medline-...